با توجه به اينكه دفاع از پايان نامه و همچنين انجام امور مربوط به فارغ التحصيلي منوط به ايجاد درخواست دفاع از پايان نامه در پورتال دانشجويي و تاييد ان مي باشد لذا قبل از دفاع حتما مراحل مربوط به اين درخواست را در پرتال دانشجويي ،منوي آموزشي- درخواست دفاع از پايان نامه طي نموده و پس از تاييد درخواست ،ملزم به دفاع خواهيد بود .

  pdf دیاگرام گردش کار مربوط به واحد پایان نامه (دوره کارشناسی ارشد)
   word فرم شماره یک - پیشنهاد موضوع پایان نامه
   word فرم شماره دو - فرم پیشنهاد پایان نامه
  word فرم شماره سه - برگه ارائه پیش دفاع پایان نامه
  word
 
فرم شماره چهار - تقاضا دفاع از پایان نامه تحصیلات تکمیلی
  word   فرم گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
  word   فرم پیشرفت پایان نامه از نظر استاد راهنما
  word   فرم تایید اصلاحات پایان نامه پس از دفاع
  word  فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد
  pdf  دستور العمل پیشنهادی و نحوه تدوین پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد
  pdf دستور العمل اجرایی ضوابط و مقررات پژوهشی دوره کارشناسی ارشد
  pdf دستور العمل اجرایی نمره دهی به دستاوردهای پایان نامه
  word  شیوه نامه نگارش پایان نامه هابی دانشگاه فردوسی مشهد
    اظهارنامه پایان نامه
  مراحل تسویه حساب و فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده معماری و شهرسازی
  فرمت نقشه های ضمیمه شده در پایان نامه کارشناسی ارشد
     فرم چکیده پایان نامه
     فرم چکیده پایان نامه لاتین
word pdf  کاربرگ شماره ۱ ) انتخاب استاد راهنما و موضوع
  pdf   کاربرگ شماره ۲ ) صورتجلسه تصویب پیشنهاده
word pdf  کاربرگ شماره ۳ ) گزارش پیشرفت
word pdf  کاربرگ شماره ۴ ) اعتبار سنجی مقاله ها
word pdf  کاربرگ شماره ۵ ) مجوز دفاع
  word   کاربرگ شماره ۶-۳ ) ارزشیابی پایان نامه
word pdf   کاربرگ شماره ۷ ) صورتجلسه
word pdf   کاربرگ شماره ۸ ) اصالت نامه
   فرم همانندجو
  help  راهنمای تکمیل طرح پژوهشی شماره سه دانشجویان ارشد
  help   راهنمای ثبت پایان نامه در سایت ایران داک
  help  شرایط تسویه حساب پایان نامه۲
  help  راهنمای تکمیل طرح پژوهشی شماره ۳

 

­­­فرمت نقشه های ضمیمه شده در پایان نامه کارشناسی ارشد معماری


Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA