عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
طراحی باغ مجموعه ویلایی اکولوژیک در شهر مشهد با استفاده از رویکرد طراحی اجتماعیهدی ربانیکارشناسی ارشدمهدیزاده۱۳۹۸/۰۶/۲۷
طراحی مرکز جامع درمان اعتیاد در مشهد با روش طراحی اجتماعیبهزاد حکمی حصاریکارشناسی ارشدمهدیزاده۱۳۹۸/۰۶/۳۰
طراحی مرکز مراقبت‌های تسکین‌بخش برای کودکان سرطانی در مشهد با تأکید بر ارتقاء کیفیت زندگیعمادالدین مطهری فریمانیکارشناسی ارشدمهدیزاده۱۳۹۸/۰۹/۳۰
طراحی هسته مرکزی پارک علم و فناوری خراسان رضوی با تاکید بر پوسته های تطبیقی متحرک در راستای کاهش مصرف انرژیمریم حسینیکارشناسی ارشدمهدیزاده۱۴۰۲/۰۳/۲۱
طراحی شهری محور تاریخی نوغان با رویکرد گردشگری مذهبیمرتضی نظرآبادیانکارشناسی ارشدقهرمانی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
طراحی مرکز محله «نه دره» با رویکرد اکوتوریسم شهری توانمندسازمنا صبورجنتیکارشناسی ارشدقلندریان گل خطمی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
تدوین راهنمای طراحی شهری جهت ارتقاء کیفیت شادی در فضای شهری نمونه مطالعاتی: میدان شریعتی -تقی آباد- مشهدسیده کوثر کاظمی ریابیکارشناسی ارشدقهرمانی۱۴۰۲/۰۷/۱۲
طراحی فضای شهری جنسیتی شده پارک تخت سفر در جهت افزایش حضورپذیری زنان افغانزینب حسینیکارشناسی ارشدقهرمانی۱۴۰۲/۰۷/۱۲
بازطراحی محورصابر در محله نه دره مشهد با تاکید بر الگوهای رفتاریفرید گنجعلیکارشناسی ارشدقلندریان گل خطمی۱۴۰۲/۰۸/۲۴
بازطراحی بافت‌های ناکارآمد شهری با هدف ارتقای کیفیت‌های مکانی (نمونه موردی: محله آبکوه مشهد)گلبرگ قائم مقامی فراهانیکارشناسی ارشدقهرمانی۱۴۰۲/۱۱/۲۹