عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
طراحی مجموعه چند عملکردی اقامتی-تجاری با رویکرد بینا فرهنگی برای ارتقا تعاملات ایران و ترکیه در شهر ارومیهفروغ میرزاعلی پورکارشناسی ارشدکامل نیا۱۳۹۴/۱۱/۲۹
مجتمع مسکونی در اقلیم گرم و مرطوب (طراحی مجتمع مسکونی برای کارکنان شرکت منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در عسلویه با رویکرد صرفه جویی در انرژی)مریم ملازادهکارشناسی ارشدفیض آبادی۱۳۹۵/۰۲/۰۱
معماری برای علم: طراحی مرکز نوآوری و فناوری پردیس دانشگاه فردوسی مشهد با رویکرد معماری دیجیتالمهدیه عباس زاده وحیدکارشناسی ارشدکامل نیا۱۳۹۵/۰۴/۳۰
طراحی زائرسرا و حسینیه خراسانی ها در کربلا با رویکرد افزایش تعاملات بین فرهنگی در زمینه ی بیگانهحمیدرضا نیکوقدمکارشناسی ارشدکامل نیا۱۳۹۵/۰۶/۱۵
مسکن بلندمرتبه با نگاهی به طبیعتمینا نظافتکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۵/۰۶/۲۳
زندگی در میان مرز های پنهان-( طراحی مجتمع مسکونی – تجاری با تاکید بر سلسله مراتب قلمروهای فضایی)عاطفه طبری فردکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۵/۰۶/۲۴
طرح توسعه پژوهشکده هوا-خورشید دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر فضاهای پژوهشی آیندهشکوفه شایسته صدفیانکارشناسی ارشدکامل نیا۱۳۹۵/۰۶/۲۴
طراحی مسکن فرهنگی در بنای بلندمرتبهمریم چلبیکارشناسی ارشدفیض آبادی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
مرکز پژوهش های پیشرفته انرژی های تجدیدپذیر با تاکید بر انرژی صفرنازنین رضایی اوغازیکارشناسی ارشدکامل نیا۱۳۹۵/۱۱/۱۱
دروازه تجارت فرهنگی ملل بوشهر با رویکرد بومیشیدا نخعیکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۵/۱۱/۲۵
طراحی مرکز سلامتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با رویکرد معماری درمانگرآناهیتا صال مصلحیانکارشناسی ارشدکامل نیا۱۳۹۵/۱۱/۲۵
طراحی پارک پژوهش های محیطی دانشگاه فردوسی مشهد با رویکرد پاسخگویی به شاخصه های پردیس سبزفرزانه فریدونیکارشناسی ارشدکامل نیا۱۳۹۵/۱۱/۲۸
طراحی دانشکده معماری و شهرسازی و هنر کاربردی با رویکرد افزایش احساس تعلق به محیط یادگیریالهه نشاطیکارشناسی ارشدکامل نیا۱۳۹۵/۱۱/۲۸
طراحی مرکز پژوهش‌های چندرشته‌ای دانشگاه فردوسی مشهد با رویکرد آموزشی علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیاتمحدثه کافیان صفریکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۵/۱۱/۲۸
طراحی مجموعه مسکونی با توجه به نقش فضای باز در افزایش تعاملات اجتماعی در عرصه های فرافردی و میان فردیمرجان مرادیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
محیط، کودک، سلامت: طراحی فاز دو "بیمارستان فوق تخصصی اکبر"در شهرک دانش و سلامت (دانشگاه علوم پزشکی مشهد ) باتاکید برتاثیر محیط بر سلامت کودکمریم شیررفیع اردکانیکارشناسی ارشدکامل نیا۱۳۹۵/۱۱/۳۰
طراحی پردیس رویدادهای سینمایی با رویکرد منطقه گراییمریم طوسیکارشناسی ارشدفیض آبادی۱۳۹۶/۰۱/۲۰
در جستجوی فضای رویداد با تاکید بر تعامل فرهنگ و تکنولوژی( طراحی موردی: موزه هنرهای معاصر در شهر مشهد)فرزانه چرغندکارشناسی ارشدفیض آبادی۱۳۹۶/۰۲/۱۸
طراحی قلمروهای فضایی مسکن با رویکرد ارتقا رفتارهای تعامل‌گراتکتم جعفرزاده بناءکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۰۲/۱۸
موزه کودکان با تأکید بر تعامل کودک و طبیعتزهرا عارفکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۶/۰۴/۱۹
طراحی اقامتگاه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، با تاکید بر فضاهای تعاملیفرناز گنابادیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
طراحی خوابگاه دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد با رویکرد تعاملات بینافرهنگیفرناز قبدیانکارشناسی ارشدکامل نیا۱۳۹۶/۰۶/۲۵
طراحی مسکن شهری میان مرتبه با تاکید بر سلامت روانثریا طاهریکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۶/۰۶/۲۵
طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ارتقاء سلامت روانامیرعلا اشکیانیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۰۶/۲۶
طراحی مجتمع مسکونی کوتاه مرتبه با تأکید بر روانشناسی رشد کودکفرشته اسلامیکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۶/۰۶/۲۶
طراحی مدرسه معماری با تاکید افزایش تعلق پذیری در محیطفرزانه رییسیان زادهکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۰۶/۲۶
طراحی مرکز درمانی تخصصی سرطان سینه با رویکرد توان بخشی و رضایتمندی روحی و روانی بیمارانمائده عدالتیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۰۶/۲۶
طراحی ساختمان اداری بورس اوراق بهادار مشهد با تاکید بر اقتصاد پایداریاسمین سلطانیانکارشناسی ارشدفیض آبادی۱۳۹۶/۰۶/۲۷
طراحی موزه سینمای ایران با تاکید بر مفاهیم اسطوره‌ایحسین سلیمانیکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۶/۰۶/۲۷
همنوا با طبیعت، همساز با محیط (طراحی ساختمان بلندمرتبه مسکونی در مشهد)طلیعه توحیدی مقدمکارشناسی ارشدفیض آبادی۱۳۹۶/۰۶/۲۷
طراحی مجموعه تفریحی اقامتی با رویکرد توسعه صنعت گردشگریروح اله نکوئیکارشناسی ارشدفیض آبادی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
طراحی بیمارستان عمومی 64 تخت خوابه با تأکید بر پدافند غیرعاملامیرحسین فرح زادکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
طراحی یک مجتمع مسکونی متناسب با اقلیم گرم و خشک شهر بم با رویکرد بهینه سازی در مصرف انرژیسعید آرین داناکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
مرکز رسانه‌های دیجیتال مشهد با تأکید بر توسعه‌ی خلاقانه تکنولوژی‌های نوینالمیرا حسن زادهکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۶/۱۱/۲۹
طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد فرهنگی اجتماعی در خانواده‌های متوسط مشهدعبدالرضا فریدونیکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۶/۱۱/۳۰
طراحی ساختمان چندعملکردی شرکت برق خراسان با تاکید بر مولفه های ساختمان انرژی کم در کاربست عناصر معماری اسلامیحانیه غلامیکارشناسی ارشدفیض آبادی۱۳۹۷/۰۶/۲۴
طراحی مرکز توریسم درمانی بیمارستان فوق تخصصی رضوی مشهد با تأکید بر مؤلفه های معماری کشورهای اسلامیریحانه شهابیکارشناسی ارشدکامل نیا۱۳۹۷/۰۶/۲۴
محیط های کاری بدون مرز؛ طراحی سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر شاخصه های محیط های کاری آیندهمینا مؤیدیکارشناسی ارشدکامل نیا۱۳۹۷/۰۶/۲۴
تندیس گرایی در بناهای بلند مرتبه با تاکید بر نقش فضا بر ریخت پروژه(طراحی موردی آسمان نواز چند عملکردی در شهر مشهد)فریده امینیان طوسیکارشناسی ارشدفیض آبادی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد پایداری اقلیمیامین مهدویکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۷/۰۶/۲۵
طراحی بنیاد مطالعات خراسان بزرگ با رویکرد منطقه گراییسارا تفاخریکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۷/۰۶/۲۶
میعادگاه صلح؛ طراحی مرکز بین المللی صلح اسلامی در تهران با تاکید بر منطقه گراییفاطمه دادخواه کلاتهکارشناسی ارشدفیض آبادی۱۳۹۷/۰۶/۲۶
طراحی مجموعه اداری گروه شرکت های مهندسی ساخت، با قابلیت برخورداری از فضاهای انعطاف پذیرپگاه جامیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۷/۰۶/۲۹
طراحی مسجد و مرکز فرهنگی با رویکرد منطقه‌گراییمحمد جعفری نژاد بجستانیکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۷/۱۱/۲۸
طراحی مجتمع مسکونی کوتاه مرتبه در تربت جام با تاکید بر ترجیحات مسکن (رویکرد فرهنگی در هویت بخشی به محیط مسکونیعارف میرزااحمدیکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۸/۰۶/۲۷
پژوهشکده معماری و شهرسازی نوین جهان اسلام (در دانشگاه فردوسی مشهد با رویکرد منطقه‌گرایی نوین)محمدصادق فروغیکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۸/۰۶/۳۰
طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد انعطاف پذیری با الگوبرداری از معماری سنتییاسمن هاشمی قوچانیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
طراحی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد با رویکرد روانشناسی محیطیعارفه آرین منشکارشناسی ارشدکامل نیا۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بازآفرینی مجتمع‌های مسکونی فرسوده نمونه موردی: مجتمع مسکونی آپارتمان‌های مرتفع مشهدداود خادم قائینیکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۸/۱۱/۲۶
طراحی فرهنگسرای محیط‌زیست با رویکرد تکنولوژیرحیم رحیمیکارشناسی ارشدوفامهر۱۳۹۹/۰۷/۳۰
طراحی فرهنگسرای هنر با تاکید بر پایداری در مصرف انرژیفاطمه فیضیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۹/۰۸/۱۴
مجموعه آموزشی در مقطع ابتدایی (دوره اول) با رویکرد علوم شناختیمهناز معینی صالحکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۹/۰۸/۱۴
توسعه طرح مجموعه آپارتمان های مرتفع مشهد مبتنی بر روش‌های بهینه‌سازی تکاملی در فرایند طراحیمریم صادقیان لطف آبادکشکوکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۹/۰۸/۱۵
طراحی محیط یادگیری با رویکرد افزایش رضایتمندی کاربران از محیط با تکیه بر روش ارزیابی پس از اسکان (POE)بیتا اسمعیلیکارشناسی ارشدکامل نیا۱۳۹۹/۱۱/۲۵
معماری در مرز (طراحی لبه شمالی دانشگاه فردوسی مشهد با رویکرد ارتقاء سطح تعاملات اجتماعی میان جامعه و دانشگاه)انیسه خواجوئیکارشناسی ارشدکامل نیا۱۳۹۹/۱۱/۲۵
طراحی مجموعه‌ی مسکونی قشرکم درآمد با تأکید بر ارتقاء امنیت اجتماعیمیلاد غفارنیاکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
طراحی مرکز یادگیری با تاکید بر ارتقاء سلامت محیط (طراحی دبستان دوره اول و دوم دخترانه بهشت در مشهد)مهسا اسکوئیانکارشناسی ارشدکامل نیا۱۳۹۹/۱۱/۲۹
معاصرسازی علمی-فنی کارخانه نساجی مشهد با تاکید بر کاربرد مصالح ساختمانی با کارایی بالافاطمه فنائی شیخ الاسلامیکارشناسی ارشدمهدوی نژاد۱۳۹۹/۱۱/۲۹
طراحی پایلوت های فناوری پارک علم و فناوری خراسان با رویکرد پاسخ گویی به مؤلّفه های معماری سبزنگار دانشورحسینیکارشناسی ارشدکامل نیا۱۴۰۰/۰۳/۰۹
طراحی و سازماندهی کالبدی- فضایی حوزه مرکزی دانشگاه بجنورد با تأکید بر پاسخگویی به شاخص های توسعه پایدار در دانشگاه های آیندهعطیه معصومیانکارشناسی ارشدکامل نیا۱۴۰۰/۰۳/۱۰
طراحی مجموعه مسکونی قشر کم‌درآمد بر مبنای مطالعه قرارگاه‌های رفتاری نمونه مورد مطالعه: محله مسکونی نوده شهر مشهدمحمد کامیاب فرکارشناسی ارشدپهلوان۱۴۰۰/۰۵/۰۲
بازطراحی میراث صنعتی با رویکرد بهیافت؛ نمونه موردی: بازطراحی کارخانه کوکاکولا مشهد با تاکید بر قابلیت تبدیل آن به فضای اجتماعیشیوا قاضی زادهکارشناسی ارشدحقیر۱۴۰۰/۰۶/۲۷
استفاده از الگوی دیروز در خانه های امروز: معاصرسازی کیفی الگوهای فضایی خانه های سنتی مشهد با رویکرد نحو فضابهاره بهرامی فرکارشناسی ارشدحقیر۱۴۰۰/۰۷/۱۰
طراحی مرکز یادگیری؛ کتابخانه و آمفی‌تئاتر دانشگاه گناباد با تاکید بر تاثیرات متقابل محیط‌های یادگیری و رفتار کاربرانسمیرا پاکروانکارشناسی ارشدکامل نیا۱۴۰۰/۰۷/۲۷
طراحی مجموعه اقامتی-فرهنگی شهید مدرس با رویکرد زمینه گرایی اجتماعی (شهرستان کاشمر)سروش عاملی بافندهکارشناسی ارشدحقیر۱۴۰۰/۰۷/۲۹
طراحی مجموعه مسکونی با ارتفاع متوسط با رویکرد تعاملات اجتماعیعلیه قره باشلوکارشناسی ارشدپوردیهیمی۱۴۰۰/۰۷/۲۹
طراحی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بجنورد با تاکید بر الگوهای نوین معماری محیط های یادگیریآیدا امامیانکارشناسی ارشدطاهری۱۴۰۰/۱۲/۰۳
طراحی مجموعه مراقبتی و اقامتی سالمندان با رویکرد معماری درمانگر در مشهد (تعامل بین نسلی کودک و سالمند)زهرا صادق پورهرویکارشناسی ارشدکامل نیا۱۴۰۰/۱۲/۱۱
طراحی مجتمع مسکونی میان‌مرتبه برای هنرمندان در مشهد با تاکید بر روش زندگیسحر فدویکارشناسی ارشدطاهری۱۴۰۰/۱۲/۱۷
طراحی مجتمع مسکونی پیش ساخته با رویکرد استفاده از مصالح پایدار در مرحله باز سازی سوریه بعد از جنگدیمه ضعیفکارشناسی ارشدپهلوان۱۴۰۱/۰۶/۲۷
طراحی گذر تندرستی با رویکرد بیوفیلیک در شهر طرقبهحوریه صادق پورهرویکارشناسی ارشدکامل نیا۱۴۰۱/۰۶/۲۸
طراحی ساختمان بلندمرتبه مسکونی با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی تکاملیعاطفه حامدمیرجعفریکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۱/۰۶/۲۹
طراحی مجموعه مسکونی با بهره‌گیری از بافت بومی در شهر بشرویهمحمد انصاریکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۱/۰۶/۲۹
شبی با آسمان و زمین: مجموعه گردشگری-آموزشی نجوم و فضا در نیاسر با رویکرد بوم‌شناسیعادله طالبیانکارشناسی ارشدطاهری۱۴۰۱/۰۶/۳۰
برج سلامت مشهد با تاکید بر بیولوژی ساختمانیاسمین سادات میری حکیم آبادکارشناسی ارشدکامل نیا۱۴۰۱/۱۰/۱۰
بازار و زندگی: طراحی مجتمع تولیدی-تجاری در "بازار رسولی" شهر زاهدان، با تأکید بر پایداری اجتماعینیلوفر آبسالانکارشناسی ارشدطاهری۱۴۰۱/۱۲/۰۳
طراحی مجموعه توانبخشی درمانی - مهارتی توانیابان جسمی حرکتی مشهد (با رویکرد معماری درمانگر)الهام لعل یوسفیکارشناسی ارشدطلائی۱۴۰۱/۱۲/۰۳
موزه نفت با هدف احیاء میراث صنعتی در شهر مشهدشادی منشادیانکارشناسی ارشدطاهری۱۴۰۱/۱۲/۰۳
بازطراحی فضاهای دانشگاهی با توجه به شرایط پاندمی کرونا (نمونه موردی ناحیه ۲ دانشگاه فردوسی حوزه مهندسی)محدثه عمرانیکارشناسی ارشدکامل نیا۱۴۰۱/۱۲/۰۶
طراحی مجتمع آموزشی با رویکرد الگو های رفتاری کاربرانامیرمحمد صادقی فاضلکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
طراحی مجتمع چندمنظوره تجاری ـ اقامتی بر اساس تئوری‏های زمینه‏ای جهت میل به تعاملات اجتماعیمحمدرضا کارگربهرابادیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
طراحی مسکن با هدف ارتقاء پایداری اجتماعی (رابطهء میان پیکره‌بندی فضایی و احساس امنیت ساکنان از روش چیدمان فضا)سیده سارا حسینی ابردهکارشناسی ارشدموسوی نیا۱۴۰۲/۰۶/۰۷
طراحی مجموعه اقامتی گردشگری با رویکرد به‌زیستیدانیال ولی زاده مقدمکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۲/۰۶/۲۰
طراحی مرکز فرهنگی - اجتماعی خانواده در مشهد با تاکید بر روانشناسی رشدملیکا وحیدبافندهکارشناسی ارشدطاهری۱۴۰۲/۰۶/۲۱
طراحی موزه صنعت سیمان، بازطراحی کارخانه سیمان ری با رویکرد پایداری انرژیعاطفه زحمتکشان طرقبهکارشناسی ارشدپهلوان۱۴۰۲/۰۶/۲۶
معاصرسازی میراث صنعتی: طراحی مرکز گفتگوی صنایع کوچک شهرک صنعتی با رویکرد ساز‌ه گرایینرجس قویدل پارساکارشناسی ارشدپهلوان۱۴۰۲/۰۶/۲۶
طراحی مجموعه گردشگری کشاورزی در "حاشیه تالاب جازموریان" با تأکید بر پایداری مصالح و استفاده از تکنیک خاک کوبیدهمحمدنعیم بافقی یزدیکارشناسی ارشدپهلوان۱۴۰۲/۰۶/۲۸
موزه تعاملات فرهنگی ملل مسلمان در پایتخت فرهنگی جهان اسلام مشهد مقدس با رویکرد تکنولوژیبشار رشید علی الحجارکارشناسی ارشدوفامهر۱۴۰۲/۰۶/۲۸
بازطراحی مجموعه کاروانسرای بابا قدرت مشهد: انطباق مرکز هنرهای بصری با رویکرد بهره‌وری از تکنولوژی‌های نوینامیرعباس دقیقه رضائیکارشناسی ارشدپهلوان۱۴۰۲/۰۶/۲۹
طراحی کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی شهر سبزوار با تاکید بر پاندمیسارا گلستانیکارشناسی ارشدطاهری۱۴۰۲/۰۶/۲۹
طراحی کانون فرهنگی کودک پسند در شهر گرگانوحیده شاهینیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۲/۰۷/۰۱
طراحی مرکز نقاهتی با رویکرد افزایش بهزیستی در شهر طرقبهریحانه برادران خلخالیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۲/۰۷/۰۹
طراحی مجموعه مسکونی مبتنی بر مطالعه قرارگاه‌های رفتاری در یک گروه اجتماعیمهسا اکبری شارککارشناسی ارشدپوردیهیمی۱۴۰۲/۱۱/۲۹
زندگی با سیل: طراحی مجموعه مسکونی کوتاه مرتبه در شهر گنبدکاووس با تأکید بر تاب آوری کالبدیگلاره عبدل زادهکارشناسی ارشدطاهری۱۴۰۲/۱۱/۳۰
مجموعه مذهبی فرهنگی مصلی تربت جام با رویکرد زمینه گرا (طرح سازماندهی مجموعه مزار شیخ احمد جام)حسیب اربابیکارشناسی ارشدطاهری۱۴۰۲/۱۱/۳۰