عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
کاوشی در هندسه هویت ساز ( طراحی مرکز همایش های اسلام)حمیدرضا درویشیکارشناسی ارشدفیض آبادی۱۳۹۴/۰۲/۰۷
طرح توسعه دانشکده هنر و معماری اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) در مشهد با تاکید بر شاخصه های هویت بخش معماری ایرانی اسلامیمهدیه میرزاییکارشناسی ارشدکامل نیا۱۳۹۶/۰۳/۲۰
طراحی مجتمع مسکونی کارمندان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهر مشهد با رویکرد مصرف بهینه انرژینسرین تدینکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۰۳/۰۲
پژوهشکده صنایع غذایی پارک علم و فناوری استان خراسان با تاکید بر رابطه تکنولوژی و سلامتجواد مهرکیشکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۷/۰۲/۰۳
طراحی کانون فرهنگی کودک پسند در شهر گرگانوحیده شاهینیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۷/۰۲/۰۳
طراحی مجتمع مسکونی میان‌مرتبه برای هنرمندان در مشهد با تاکید بر روش زندگیسحر فدویکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۸/۰۸/۲۱
بازار و زندگی. طراحی مجتمع تولیدی-تجاری در بازار رسولی شهر زاهدان، با تاکید بر پایداری اجتماعینیلوفر ابسالانکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۹/۰۲/۱۴
موزه نفت با هدف احیا میراث صنعتی در شهر مشهدشادی منشادیانکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۹/۰۲/۱۴
بازطراحی فضا های دانشگاهی با توجه به شرایط پاندمی کرونا -نمونه موردی ناحیه ۲ دانشگاه فردوسی حوزه مهندسی و معماری-محدثه عمرانیکارشناسی ارشدکامل نیا۱۳۹۹/۰۸/۱۰
برج سلامت مشهد با تاکید بر بیولوژی ساختمانیاسمین سادات میری حکیم ابادکارشناسی ارشدکامل نیا۱۳۹۹/۰۸/۱۰
طراحی مجموعه فرهنگی مذهبی مصلی تربت جام با رویکرد زمینه گراحسیب اربابیکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۹/۰۸/۱۰
کتابخانه ی مرکزی و مرکز اطلاع رسانی شهر سبزوار با تاکید بر تعاملات اجتماعی در شرایط پاندمیسارا گلستانیکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۹/۰۸/۱۰
زندگی با سیل : طراحی مجموعه مسکونی کوتاه مرتبه در دشت گرگان.گلاره عبدل زادهکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۹/۰۹/۱۵
طراحی مجموعه توانبخشی درمانی - مهارتی توانیابان جسمی حرکتی مشهد -با رویکرد معماری درمانگر-الهام لعل یوسفیکارشناسی ارشدطلائی۱۳۹۹/۱۰/۰۶
طراحی مرکز فرهنگی- اجتماعی خانواده در مشهد با تاکید بر روانشناسی رشدملیکا وحیدبافندهکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۹/۱۰/۰۶
موزه تعاملات فرهنگی ملل مسلمان در پایتخت فرهنگی جهان اسلام - مشهد مقدس با رویکرد تکنولوﮊیبشار رشید علی الحجارکارشناسی ارشدوفامهر۱۴۰۰/۰۶/۳۰
طراحی مرکز نقاهتی با رویکرد افزایش بهزیستی در شهر طرقبهریحانه برادران خلخالیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
طراحی مجموعه اقامتی گردشگری با رویکرد به‌زیستیدانیال ولی زاده مقدمکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
طراحی مسکن با هدف ارتقا پایداری اجتماعی -رابطه میان پیکره‌بندی فضایی و احساس امنیت ساکنانسیده سارا حسینی ابردهکارشناسی ارشدموسوی نیا۱۴۰۰/۰۷/۲۰
معاصرسازی میراث صنعتی: طراحی مرکز گفتگوی صنایع کوچک شهرک صنعتی با رویکرد سازه‌گرایینرجس قویدل پارساکارشناسی ارشدپهلوان۱۴۰۰/۰۷/۲۰
طراحی مجموعه مسکونی با توجه به رابطه مسکن و سلامت روان - درس هایی از پاندمی کووید۱۹فاطمه ابویسانیکارشناسی ارشدموسوی نیا۱۴۰۰/۰۶/۳۰
طراحی مجتمع مسکونی و تجاری -طلا و جواهر-در شهر مشهد با تاکید بر معماری هوشمندسیدستار شاطرحسینیکارشناسی ارشدطاهری۱۴۰۰/۰۶/۳۰
بازطراحی مجموعه کاروانسرای بابا قدرت مشهد: انطباق مرکز هنرهای بصری با رویکرد بهره وری از تکنولوژی های نوینامیرعباس دقیقه رضاییکارشناسی ارشدپهلوان۱۴۰۰/۰۷/۲۰
طراحی موزه صنعت سیمان با رویکرد پایداری انرژی: باز طراحی کارخانه سیمان ریعاطفه زحمتکشان طرقبهکارشناسی ارشدپهلوان۱۴۰۰/۰۷/۲۰
طراحی مرکز نوآوری منطقه ویژه اقتصادی سرخس -بازسازی کارخانه شکلات سازی منطقه ویژه اقتصادی سرخس با رویکرد تجدید حیات میراث صنعتی سبز آینده-سیده ساجده مدنیکارشناسی ارشدکامل نیا۱۴۰۱/۰۴/۲۸
طراحی مجموعه مسکونی قشر کم‌درآمد با رویکرد پایداری اجتماعی-نمونه موردی: طرح اقدام ملی مسکن-مهسا اکبری شارککارشناسی ارشدپوردیهیمی۱۴۰۱/۰۴/۲۸
طراحی مجتمع خدماتی - رفاهی خواف با رویکرد منطقه گراییزینب غفوری اذریکارشناسی ارشدطاهری۱۴۰۱/۰۶/۰۸
طراحی موسسه پژوهشی علوم و فناوری مواد غذایی پارک علم و فناوری مشهد با تاکید بر شاخصه های معماری بایونیکالهه نامدارفیض ابادیکارشناسی ارشدطاهری۱۴۰۰/۰۶/۳۰