عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
کاوشی در هندسه هویت ساز ( طراحی مرکز همایش های اسلام)حمیدرضا درویشیکارشناسی ارشدفیض آبادی۱۳۹۴/۰۲/۰۷
طرح توسعه دانشکده هنر و معماری اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) در مشهد با تاکید بر شاخصه های هویت بخش معماری ایرانی اسلامیمهدیه میرزاییکارشناسی ارشدکامل نیا۱۳۹۶/۰۳/۲۰
طراحی مجتمع مسکونی کارمندان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهر مشهد با رویکرد مصرف بهینه انرژینسرین تدینکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۰۳/۰۲
پژوهشکده صنایع غذایی پارک علم و فناوری استان خراسان با تاکید بر رابطه تکنولوژی و سلامتجواد مهرکیشکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۷/۰۲/۰۳
طراحی مجموعه فرهنگی مذهبی مصلی تربت جام با رویکرد زمینه گراحسیب اربابیکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۹/۰۸/۱۰
زندگی با سیل: طراحی مجموعه مسکونی کوتاه مرتبه در شهر گنبد کاووس با تاکید بر تاب آوری کالبدیگلاره عبدل زادهکارشناسی ارشدطاهری۱۳۹۹/۰۹/۱۵
طراحی مسکن با هدف ارتقا پایداری اجتماعی -رابطه میان پیکره‌بندی فضایی و احساس امنیت ساکنانسیده سارا حسینی ابردهکارشناسی ارشدموسوی نیا۱۴۰۰/۰۷/۲۰
طراحی مجموعه مسکونی با توجه به رابطه مسکن و سلامت روان - درس هایی از پاندمی کووید۱۹فاطمه ابویسانیکارشناسی ارشدموسوی نیا۱۴۰۰/۰۶/۳۰
طراحی مجتمع مسکونی و تجاری -طلا و جواهر-در شهر مشهد با تاکید بر معماری هوشمندسیدستار شاطرحسینیکارشناسی ارشدطاهری۱۴۰۰/۰۶/۳۰
طراحی مرکز نوآوری منطقه ویژه اقتصادی سرخس -بازسازی کارخانه شکلات سازی منطقه ویژه اقتصادی سرخس با رویکرد تجدید حیات میراث صنعتی سبز آینده-سیده ساجده مدنیکارشناسی ارشدکامل نیا۱۴۰۱/۰۴/۲۸
طراحی مجموعه مسکونی قشر کم‌درآمد با رویکرد پایداری اجتماعی-نمونه موردی: طرح اقدام ملی مسکن-مهسا اکبری شارککارشناسی ارشدپوردیهیمی۱۴۰۱/۰۴/۲۸
طراحی مجتمع خدماتی - رفاهی خواف با رویکرد منطقه گراییزینب غفوری اذریکارشناسی ارشدطاهری۱۴۰۱/۰۶/۰۸
طراحی موسسه پژوهشی علوم و فناوری مواد غذایی پارک علم و فناوری مشهد با تاکید بر شاخصه های معماری بایونیکالهه نامدارفیض ابادیکارشناسی ارشدطاهری۱۴۰۰/۰۶/۳۰
طراحی مجموعه گردشگری و بوم‌گردی با رویکرد پایداری اجتماعی -نمونه موردی: روستای گودآسیا سبزوار-زهرا شمس ابادیکارشناسی ارشدموسوی نیا۱۴۰۱/۰۹/۰۱