عنوان طرح مجریان وضعیت
وضعیت
طراحی استند خودروی جایزه ایرج یزدانبخش ویژه دانشجویانپارسا پهلوانخاتمه یافته
انجام خدمات مشاوره در زمینه طراحی و تهیه نقشه‌های مورد نیاز پروژه ساختمان تجاری و اداری واقع در بلوار جانبازحامد کامل نیاخاتمه یافته
طرح پژوهشی - کاربردی مجموعه های مسکونی بولوار فردوسی مشهدحامد کامل نیاخاتمه یافته
طراحی شهری حاشیه رودخانه طرقبهحامد کامل نیاخاتمه یافته
نقشه (مکانی) تاریخی مجموعه آثار معماری و باستانی محدوده مرکزی دشت جرجان به مرکزیت گنبد قابوس: بر پایه اکتشافات باستان شناسی و متون تاریخیجعفر طاهریخاتمه یافته
ارائه خدمات مشاوره در زمینه فاز 2 پروژه آذران طرقبهحامد کامل نیاخاتمه یافته
طرح پژوهشی مطالعات باز زنده سازی و باز آفرینی شهری گذر تاریخی فیض آبادحامد کامل نیاخاتمه یافته
طراحی فاز1 معماری پروژه آذران ( شامل پارکینگ طبقاتی - تجاری - تفریحی -...) و سایت متر مربع ( سایت پروژه )+4000حامد کامل نیاخاتمه یافته
ارائه خدمات مشاوره در زمینه طرح بازارچه میدان گلشن شهر فردوس با رویکرد زمینه گراییحامد کامل نیاخاتمه یافته
طرح پژوهشی کاربردی ساختمان مسکونی لاله با تاکید بر ارتقا شاخصه های ساختمان سبزحامد کامل نیاخاتمه یافته
ارائه خدمات مشاوره در زمینه طرح جامع کالبدی پارک علم و فناوری خراسان رضویحامد کامل نیاخاتمه یافته
ارائه خدمات مشاوره در زمینه طراحی شهری محورهای ورودی جنوب و غرب شهر فردوسحامد کامل نیاخاتمه یافته
تهیه طرح اولیه و گزارش توجیهی برج فناوری دانشگاه فردوسی مشهدحامد کامل نیاخاتمه یافته
ارائه خدمات مشاوره درخصوص طرح جامع کالبدی پردیس دانشگاه نیشابورحامد کامل نیاخاتمه یافته
ارائه خدمات مشاوره درخصوص طرح جامع کالبدی پردیس دانشگاه گلستانحامد کامل نیاخاتمه یافته
تدوین طرح جامع پردیس دانشگاه فردوسی مشهدحامد کامل نیاخاتمه یافته