عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
طراحی شهری محله محور در حومه‌های شهری با کاربست اصول دهکده شهری (مطالعه موردی: محدوده نه دره مشهد)حمیدرضا ایکاییکارشناسی ارشدمعروفی۱۳۹۹/۱۰/۰۶
بازتولید مکان سوم در محور احمد آباد مشهد با تاکید بر الگو های رفتاریسیدمحمد هاشمیکارشناسی ارشدمهدیزاده۱۴۰۰/۰۶/۳۰
طراحی شهری جهت ارتقای کیفیت های مکانی محور چهارباغ مشهد به کمک برند سازی شهریفاطمه برات زادهکارشناسی ارشدقهرمانی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
باز طراحی محور خیام مشهد در راستای ایجاد فضای عمومی شهری رویداد مدار-حدفاصل بلوار ارشاد تا فردوسی-عطیه صبوریکارشناسی ارشدقهرمانی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
طراحی مسیر اتصال جلوخان آرامگاه فردوسی به کهندژ توس با رویکرد توسعه گردشگری فرهنگ محورسیدعلیرضا سجادیکارشناسی ارشدمعروفی۱۴۰۰/۰۸/۱۵
طراحی شهری بانگاه ارتقای هویت محلی از طریق برندسازی - نمونه موردی : محله گلشهر شهر مشهد-سبا مهرورزکارشناسی ارشدمعروفی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
طراحی فضاهای عمومی شهری با نگاه جهان-محلی: طراحی میدان جانباز مشهدمریم فیض مطلقکارشناسی ارشدمعروفی۱۴۰۰/۰۸/۱۵
طراحی مرکز محله شهید علی محمدی در بافت فرسوده قرقی مشهد، مبتنی بر بازآفرینی سلامت مبنازهراسادات فقیهکارشناسی ارشدقلندریان گل خطمی۱۴۰۱/۰۶/۰۸
بازآفرینی پیاده‌راه جنت مشهد با تاکید بر صنایع خلاق فرهنگیسیدامیرمحمد پورسروقدکارشناسی ارشدمعروفی۱۴۰۱/۰۶/۰۸
طراحی واحد همسایگی تاب آور در برابر اثرات جزایر گرمایی با تاکید بر تاثیرات فرم شهری -محله صادقیه مشهد-.فاطمه میرزائیانکارشناسی ارشدقلندریان گل خطمی۱۴۰۱/۰۶/۰۸
تدوین راهنمای طراحی شهری در محدوده نه دره -مشهد- به منظور ارتقا تاب آوری کالبدی در برابر زمین لرزهمهدیه رزم ارائمیناکارشناسی ارشدمعروفی۱۴۰۱/۰۶/۰۸
طراحی محور محلی در کهنه شهر شیروان با رویکرد افزایش فعالیت بدنی بانوانفاطمه شیروانی خلاجلوکارشناسی ارشدقلندریان گل خطمی۱۴۰۱/۰۶/۰۸
چهارچوب طراحی‌شهری محله پایین‌خیابان با رویکرد تاب‌آوری در برابر جزایر گرماییریحانه روان مهرکارشناسی ارشدقلندریان گل خطمی۱۴۰۱/۱۱/۱۱