عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
طراحی هسته مرکزی پارک علم و فناوری خراسان با تاکید برساختمان های انرژی صفرمریم حسینیکارشناسی ارشدمهدیزاده۱۳۹۷/۰۲/۰۳
راهنمای طراحی شهری محله محور در مناطق حومه شهر مشهد -محدوده نه دره- با کاربست اصول دهکده شهریحمیدرضا ایکاییکارشناسی ارشدمعروفی۱۳۹۹/۱۰/۰۶
طراحی مرکز محله نه دره با رویکرد اکوتوریسم جهت افزایش همپیوندی محله و طبیعتمنا صبورجنتیکارشناسی ارشدقلندریان گل خطمی۱۳۹۹/۱۰/۰۶
طراحی شهری محور تاریخی نوغان با رویکرد گردشگری مذهبیمرتضی نظرابادیانکارشناسی ارشدقهرمانی۱۳۹۹/۱۱/۰۷
بازتولید مکان سوم در محور احمد آباد مشهد با تاکید بر الگو های رفتاریسیدمحمد هاشمیکارشناسی ارشدمهدیزاده۱۴۰۰/۰۶/۳۰
طراحی شهری جهت ارتقای کیفیت های مکانی محور چهارباغ مشهد به کمک برند سازی شهریفاطمه برات زادهکارشناسی ارشدقهرمانی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
باز طراحی محور خیام مشهد در راستای ایجاد فضای عمومی شهری رویداد مدار-حدفاصل بلوار ارشاد تا فردوسی-عطیه صبوریکارشناسی ارشدقهرمانی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
بازطراحی محورصابر در محله نه دره مشهد با تاکید بر الگوهای رفتاریفرید گنجعلیکارشناسی ارشدقلندریان گل خطمی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
تدوین راهنمای طراحی شهری جهت ارتقاء کیفیت شادی در فضای شهری نمونه مطالعاتی: میدان شریعتی -تقی آباد- مشهدسیده کوثر کاظمی ریابیکارشناسی ارشدقهرمانی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
طراحی مسیر اتصال جلوخان آرامگاه فردوسی به کهندژ توس با رویکرد توسعه گردشگری فرهنگ محورسیدعلیرضا سجادیکارشناسی ارشدمعروفی۱۴۰۰/۰۸/۱۵
طراحی شهری بانگاه ارتقای هویت محلی از طریق برندسازی - نمونه موردی : محله گلشهر شهر مشهد-سبا مهرورزکارشناسی ارشدمعروفی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
طراحی فضاهای عمومی شهری با نگاه جهان-محلی: طراحی میدان جانباز مشهدمریم فیض مطلقکارشناسی ارشدمعروفی۱۴۰۰/۰۸/۱۵
طراحی فضای شهری جنسیتی شده پارک تخت سفر در جهت افزایش حضور پذیری زنان افغانزینب حسینیکارشناسی ارشدقهرمانی۱۴۰۰/۰۸/۱۵
طراحی مرکز محله شهید علی محمدی در بافت فرسوده قرقی مشهد، مبتنی بر بازآفرینی سلامت مبنازهراسادات فقیهکارشناسی ارشدقلندریان گل خطمی۱۴۰۱/۰۶/۰۸
بازطراحی محله آبکوه مشهد با هدف ارتقای هویت مکانیگلبرگ قائم مقامی فراهانیکارشناسی ارشدقهرمانی۱۴۰۱/۰۶/۰۸
بازآفرینی پیاده‌راه جنت مشهد با تاکید بر صنایع خلاق فرهنگیسیدامیرمحمد پورسروقدکارشناسی ارشدمعروفی۱۴۰۱/۰۶/۰۸
طراحی واحد همسایگی تاب آور در برابر اثرات جزایر گرمایی با تاکید بر تاثیرات فرم شهری -محله صادقیه مشهد-.فاطمه میرزائیانکارشناسی ارشدقلندریان گل خطمی۱۴۰۱/۰۶/۰۸
تدوین راهنمای طراحی شهری در محدوده نه دره -مشهد- به منظور ارتقا تاب آوری کالبدی در برابر زمین لرزهمهدیه رزم ارائمیناکارشناسی ارشدمعروفی۱۴۰۱/۰۶/۰۸