امکانات دانشکده     

در حال حاضر دانشکده معماری و شهرسازی دارای 8 آتلیه طراحی، 4 کلاس نظری، سالن همایش، اتاق ژوژمان، 2 کارگاه ، انتشارات، کتابخانه (شامل پایان نامه ها و کتاب های تخصصی) و سالن کامپوتر می باشد. همچنین دفتر طرح جامع دانشگاه و آزمایشگاه محیط سالم  در طبقه  1-  قرار دارد. راه اندازی  آزمایشگاه محیط سالم در سال 1395،  در راستای یکی  از اهداف کلان 10 ساله دانشگاه فردوسی مشهد، در تحقق دانشگاه سبز و ایفای نقش موثر در حفظ و بهبود محیط زیست می باشد. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد طرح راه اندازی آزمایشگاه  محیط سالم (HBC) را با هدف تدوین چارچوب و مدل های مرجع معماری و شهرسازی در بخش سلامت به انجام رسانده است. این مرکز که به عنوان اولین آزمایشگاه بررسی مسائل معماری و شهرسازی کشورمان در حوزه سلامت راه اندازی شده است در نظر دارد تا با انجام تحقیقات آزمایشگاهی به دستورالعمل هایی برای طراحی دست یابد.


همچنین کارگاه مواد و مصالح  در دانشکده شامل همه تجهیزات و امکانات لازم برای دانشجویان می باشد. انتشارات دانشکده نیز، علاوه بر تکثیر و کپی،  ابزار لازم برای پروژه های عملی معماری و شهرسازی را  به دانشجویان عرضه می نماید. انواع نرم افزاری های طراحی، مانند اتوکد، مکس و... در کامپیوتر های دانشجویان در دانشکده، نصب شده است و اینترنت پر سرعت  برای کلیه برای دانشجویان مهیا می باشد.

010