کمپ بین المللی مستندنگاری بومی VERNADOC , که زیر نظر کمیته معماری بومی سازمان ایکوموس جهانی CIAV-ICOMOS و با مشارکت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی, از تاریخ دوم مهرماه لغایت ششم مهر در روستای تاریخی کنگ برای بخش مستندنگاری و برداشت و از تاریخ ششم مهر الی دوازده مهرماه برای بخش تدقیق و جوهرگذاری در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

1

مستندنگاری معماری بومی (Vernadoc) تکنیک طراحی دستی است که در عین سادگی، بسیار دقیق، کم‌هزینه، و کاربردی است که در حال حاضر با حمایت و پشتیبانی کمیته‌ علمی بین‌المللی ایکوموس در رابطه با معماری بومی در حال گسترش و رواج است. در واقع این کمیته با همکاری کارگاه مستندنگاری بین‌المللی معماری بومی (The international documentation camp of vernacular architecture) معمولاً سالیانه یک بار در کشورهای مختلف اقدام به برگزاری کنفرانس و کارگاه مربوطه می‌کند.

2

با نظر به عدم دسترسی اطلاعات به معماری بومی برخی کشورهای همسایه، و به منظور ترویج فرهنگ این سبک از مستندنگاری و آموزش این تکنیک ها به دانشجویان خارجی دانشگاه فردوسی مشهد برای تسهیل مستندنگاری ابنیه بومی در آن مکان ها، ورناداک با استفاده از همکاری اساتیدی از کشورهای فنلاند، تایلند و ایران، به برگزاری کمپ و آموزش این تکنیک به 15 دانشجو از کشورهای افغانستان، بحرین، سوریه، عراق، لبنان و ایران نمود.

3

این پنجمین حضور کمپ بین المللی مستندنگاری معماری بومی جهانی در ایران، پس از مستندنگاری بازار تاریخی تبریز، بافت تاریخی یزد در دو نوبت و آسباد های تاریخی نشتیفان است. این کمپ با حمایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دانشکده معماری و شهرسازی و مدیریت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد با موفقیت برگزار شد.

 

در روز پایانی این کارگاه مستند نگاری، آثار شرکت کنندگان ممهور به نشان ورناداک ایران شد که به عنوان سند با اعتبار جهانی در ایران نگاهداری خواهند شد. در پایان به شرکت کنندگان گواهی حضور با مهر و امضای رییس کمیته معماری بومی ایکوموس جهانی و امضای معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران اعطا شد.

4