هفتمین همایش بین المللی توسعه و فناوری و اختتامیه دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی، روز چهارشنبه، 5 اسفند در سالن اجتماعات دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در این همایش با اشاره به اینکه دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یک دانشگاه جامع تمام حوزه های مورد نیاز جامعه را در خود دارد، اظهار کرد: دانشکده معماری، شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه با ده سال سابقه از کیفیت علمی خوبی در حوزه دانش آموختگان برخوردار است و درصد قبولی دانشجویان این دانشکده در مقاطع بالاتر و موفقیت در مسابقات، نشانگر این مهم می باشد.