با توجه به مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی ، دانشجویانی که تمایل به دفاع در شهریور ماه دارند اسامی و شماره دانشجویی خود را به ایمیل  تا تاریخ 99/6/12 ارسال نمایند تا دسترسی لازم در سامانه (vu.um.ac.ir)جهت بارگذاری مدارک برای ایشان ایجاد گردد، سپس حداکثر تا تاریخ 99/6/15 مدارک خود (شامل فایل ورد و پی دی اف دفترچه مطالعات، دفترچه نقشه ها و مدارک فنی بصورت دوبعدی و سه بعدی ،فایل اتوکد نقشه ها، رندرها، فرم تایید و امضاء شده پیش دفاع توسط استاد راهنما و کلیه مستندات پژوهشی) در سامانه مذکور بارگذاری نمایند تا در خصوص قابل دفاع یا غیرقابل دفاع بودن پایان نامه در شورای تحصیلات تکمیلی تصمیم اتخاذ گردد .