بدينوسيله به استحضار می رساند، مديريت آموزشی دانشگاه در راستای اطلاع رسانی بموقع مجموعه قوانين، فعاليت‌ها و آخرين اخبار مرتبط با فعاليت‌های آموزشی به دانشجويان و دانش‌آموختگان محترم، اقدام به راه‌اندازی كانال‌های اطلاع رسانی نموده است. 

سروش: splus.ir/eduumacir

ايتا: itaa.com/eduumacir

تلگرام: t.me/eduumacir

در انتها لازم بذكر است كه حضور كارشناسان محترم مستقر در گروه‌های آموزشی و همكاران عزيز ادراه آموزش در اين پيام رسان ها، كمك شايانی به انتقال سريع آخرين اخبار و اطلاعيه های آموزشی به اين بزرگواران خواهد نمود.