IMG 2002  Foligno newspaper  Poster Dr Parsas talk

 

 

معماری در خدمت صلح؛ در شهر فولینیو ایتالیا دانشجویانی از عربستان سعودی و ایران برای شناخت و بازطراحی مركزی برای گفتگوی بین ادیانی گرد هم آمدند” عنوان روزنامه Gazzetta di Foligno در روز جمعه ۱۴ ماه جون ۲۰۲۴ است. دانشجویانی از دانشگاه فردوسی مشهد ایران، دانشگاه پرینس سلطان عربستان سعودی و دانشگاه پروجا ایتالیا برای بازطراحی زمینه كلیسای تازه ساز شاهكار معماری نوین و اثر یكی از برجسته ترین معماران معاصر جهان Massimiliano Fuksas (ماسیمیلیانو فوكساس) به همكاری پرداختند. تركیب دانش معماری اسلامی-ایرانی-غربی برای فراهم آوری عرصه عبادت و گفتگو برای مسحیان، مسلمانان و سایر ادیان در سایت مورد نظر از اهداف این وركشاپ بین‌المللی دانشگاهی است. پروفسور اتیللو پتروچلی  Attilo Petruccioli ، استاد پیشكوست آقا خان معماری اسلامی دانشگاه های ماساچوست و باری و مولف كتب متعدد در زمینه معماری اسلامی به عنوان راهبر این وركشاپ، حضور دانشجویانی از مشهد و ریاض را برای پیشبرد درك رابطه میان معماری و گفتگوسازی بینا فرهنگی و بین ادیانی در شهر تاریخی فولینیو را فرصت كم نظیری توصیف نمود.

دكتر پائولو وردوچی از دپارتمان اكسلنس دانشكده مهندسی دانشگاه پروجا ایتالیا، دكتر پارسا پهلوان از دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد و دكتر سیلیوا متزتتو از دانشكده معماری دانشگاه پرینس سلطان عربستان، به راهنمایی دانشجویان و سخنرانی در روزهای مختلف این مدرسه تابستانی پرداختند. این دوره از ۱۱-۱۶ جون ۲۰۲۴  (۲۲ الی ۲۷خرداد ۱۴۰۳) در شهر فولینیو برگزار می گردد كه حضور و همكاری برخی دانشجویان عربستانی و تمام دانشجویان ایرانی به علت روند صدور روادید، به صورت مجازی صورت می گیرد.