نمایشگاه عكاسی «سمفونی نور» در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ مصادف با هفته سرآمدی آموزش و روز دختران، با همكاری انجمن علمی معماری دانشگاه فردوسی مشهد و توسط هنرستان فنی و حرفه‌ای دخترانه البرز صورت پذیرفت.

دانش‌آموزان دختر هنرستانی، به همراه والدین و معلمین خود، آثار برتر عكاسی منظر و شهری با موضوع نور و سایه را با دانشگاهیان به اشتراك گذاشتند. 

 IMG 1595  IMG 1597  IMG 1598