​ جلسه آنلاین هماهنگی وركشاپ بازآفرینی روستاهای تاریخی میان اساتید و دانشجویان دانشكدگان معماری دانشگاه پروجا ایتالیا، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه پرینس‌سلطان عربستان، در روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت برگزار شد. پرفسور اتیللو پتروچلی، استاد پیشكسوت دانشگاه‌های پلی‌تكنیك باری و میشیگان و داور آقا‌خان، با همكاری دكتر والریو پالینی عضو هیات علمی smart cities lab دانشگاه پروجا، به معرفی ظرفیت‌های همكاری‌های علمی پیش رو و معرفی كالبدی پروژه مشترك، و مكان وركشاپ علمی سه‌جانبه پرداخت. دكتر سیلویا متزتتو، عضو هیات علمی دانشكده معماری دانشگاه پرینس‌سلطان و دكتر پارسا پهلوان، عضو هیات علمی دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد نیز، به همراه دانشجویان این دو دانشگاه به معرفی و طرح سوالات و امكان‌سنجی پرداختند.

IMG 1575