The influence of women in urban planning and architecture

 

نشست گفتگومحور هفته سرآمدی آموزش دانشكده معماری و شهرسازی، در روز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع «قدرت‌بخشیدن به تنوع: تاثیر زنان در شهرسازی و معماری» برگزار شد. میهمانان نشست دكتر مرجان اكبری؛ معاونت سابق میراث فرهنگی اداره كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و مهندس بهاره بزرگمهر، معاونت سابق معماری و شهرسازی اداره كل راه و شهرسازی استان بودند و دبیری نشست به عهده دكتر حسین معروفی عضو هیات علمی گروه شهرسازی و دكتر پارسا پهلوان عضو هیات علمی گروه معماری قرار داشت.

در این نشست ارتباط میان ورودی آموزشی دختران در دانشكده‌های معماری و شهرسازی و سهم تاثیرگذاری بانوان در مدیریت شهری بررسی شد و در خصوص كسب مهارت‌های نرم مورد نیاز برای بانوان برای حضور در بخش عمومی و تاثیرگذاری اجتماعی، مباحثه صورت گرفت.

در پایان جلسه، سوالات و نظرات دانشجویان به جوهره گفتگو و طرح مسایل مورد نیاز برای آینده تبدیل شد.