دومین رویداد ملی مدارس آینده صبح روز سه شنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲ با حضور رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش و على عسگری معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد. در این مراسم طرح خانم مهدا شوشتری با عنوان طرح باغ مدرسه آینده در دومین رویداد ملی مدارس آینده به عنوان طرح برگزیده شناخته شد و از ایشان تقدیر به عمل آمد.

 MahdaShoshtari1  MahdaShoshtari5  MahdaShoshtari2  MahdaShoshtari1