این مراسم با حضور و سخنرانی  آقای دکتر هاشم شریعتمدار مدیریت محترم دانشکده معماری و شهرسازی در مورخ چهارشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۲ در سالن اجتماعات دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد 

p14023

سخنرانی با موضوع:

🔷"چالش‌های معماری و شهرسازی فراروی کلانشهرها"🔷

 p14022

سخنران:
👤دکتر حمیدرضا صارمی | دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس و معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

و با موضوع:
🔷"الزامات حرفه‌مندی برای فارغ‌التحصیلان رشته شهرسازی"🔷

 p14023

سخنران:
👤دکتر عبدالهادی دانشپور | دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران ادامه یافت.

در پایان این مراسم، از آقای دکتر صارمی و دکتر دانشپور توسط آقای دکتر شریعتمدار ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد تقدیر گردید.

 p14024 p14025 

در این مراسم اعضاء محترم هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران حضور داشتند.

p14026

pajhohesh1402 Dr Daneshpour DR saremi