book TarahiShahriEcologic

 

كتاب طراحی شهری اكولوژیك، نوشته دنیلو پالاتزو (شهرساز و استاد دانشگاه سینسیناتی آمریكا) و فردریك اشنایدر (نظریه پرداز، طراح اكولوژیك و رئیس دانشكده طراحی دانشگاه پنسیلوانیا آمریكا) توسط دكتر پارسا پهلوان (عضو هیئت علمی دانشكده معماری و شهرسازی) و مهندس تارا اصفهانی (فارغ التحصیل شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد و متخصص شاغل در فورسایت اسكاتلند) به فارسی برگردان شد و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد به چاپ رسید.

این كتاب پیشرو و جامع كه پیشتر به زبان‌های انگلیسی، ایتالیایی و چینی، تحسین جامعه علمی را برانگیخته است، یك "مدل فرآیندی" میان رشته ای را برای طراحی شهری ترسیم می كند كه در طول زمان توسعه یافته و آزمایش شده است. هدف آن توضیح چگونگی طراحی یك محوطه شهری یا فضای عمومی خاص نیست، بلكه توصیف مراحل مفید برای نزدیك شدن به دگرگونی فضاهای شهری است. طراحی شهری اكولوژیك، مراحل مختلفی را كه در آن فرآیند سازماندهی می شود، با استفاده از نظریه ها، تكنیك‌ها، تصاویر و مطالعات موردی نشان می دهد.

نویسندگان در مقدمه ویژه مخاطب فارسی زبان، خاطرنشان می كنند كه طراحی شهری به عنوان رابط بین رشته های مختلف در نظر گرفته می شود و چاره‌اندیشی برای نگرانی های زیست محیطی، مستلزم در نظر گرفتن مسائل پایداری در طراحی شهری است: این طراح شهری است كه به تنظیم روابط انسانی با سایر موجودات زنده در محیط مصنوع كمك می كند.

این كتاب با تبادل نظر میان مترجمین و نویسندگان اصلی و كسب اجازه معنوی از ناشر اصلی Island Press از مرداد ۱۴۰۲ از طریق انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در اختیار فارسی زبانان علاقه‌مند به حوزه طراحی شهری قرار گرفت.