اهدای كتاب اهدای دانایی

بدین وسیله از اهدای ۳۳ جلد از كتابهای ارزنده زنده یاد پرفسور سید محسن حبیبی استاد فقید دانشكده شهرسازی دانشگاه تهران كه ارتقای سطح علمی و فرهنگی  را به همراه خواهد داشت تقدیر و تشكر می گردد.

از درگاه پروردگار آرامش ابدی برای روح آن بزرگوار و سلامت و شادكامی برای خانواده محترمشان خواستاریم .

هومن قهرمانی

مدیر گروه شهرسازی