farakhan1401 

 ثبت‌نام متقاضيان پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در مقطع كارشناسي ارشد از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ آغاز گرديده و تا تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ (بدون تمديد) ادامه دارد..

- پذيرش صرفا در رشته /گرايش هاي دوره كارشناسي ارشد كه در سال تحصيلي ۱۴۰۳-۱۴۰۲ داراي ظرفيت پذيرش از طريق آزمون هستند امكان‌پذير است.

- درخواست متقاضيان، بدون ثبت نام اينترنتي و يا خارج از بازه زماني اعلام‌شده، قابل بررسي نمي‌باشد.

​اطلاعات بيشتر در اين خصوص در وبگاه معاونت آموزشي دانشگاه  به آدرس    vpap.um.ac.ir  قابل دريافت است. 

 Downloadable-PDF-Button-PNG-HD-Image

فراخوان دانشگاه فردوسی مشهد در مورد پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دورهی کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲