با سلام و آرزوی سلامتی شما عزیزان

احتراماً، به اطلاع می رساند دانشجویان محترم متقاضی دفاع از طرح نهایی کارشناسی شهرسازی می بایست نسبت به تکمیل فرم قضاوت طرح نهایی و ارائه آن به گروه شهرسازی تا تاریخ دوشنبه  دهم بهمن ماه ۱۴۰۱ اقدام نمایند

تاریخ تحویل مدارک طرح نهایی طبق  شیوه نامه مندرج در سایت دانشکده روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۲ خواهد بود

مدارک مورد تحویل به شرح زیر میباشد:

  • فایل کامل دفترچه بر اساس راهنمای تنظیم گزارش طرح نهایی (آدرس لینک:

http://faru.um.ac.ir/index.php/fa/2016-01-10-07-41-09/2016-04-13-07-05-00/2016-07-12-03-56-56/2016-07-12-04-33-06/2016-07-12-04-35-37  در فرمت pdf در vu بارگزاری گردد و دفترچه چاپ شود.

پوستر A1 در فرمت Pdf (نسخه چاپ شده این پوستر برای برگزاری ژوژمان باید در تاریخ مذکور به گروه آموزشی ارائه گردد.

با آرزوی موفقیت