با سلام و عرض ادب،

بر اساس بررسي هاي صورت گرفته، درصد بسيار بالايي از مراجعات دانشجويان عزيز به اداره آموزش دانشگاه، غير ضروري بوده و اين در حالي است كه درخواست اين افراد بصورت غير حضوري انجام مي گردد. در اين راستا و در جهت افزايش تمركز كارشناسان محترم اين مديريت و بهبود سرعت و دقت در اقدامات، خواهشمند است همكاران عزيز شاغل در دانشكده ها از راهنمايي و ارجاع دانشجوياني كه 1) درخواست آنان داراي گردش كار سيستمي سدف بوده و 2) افرادي كه دانش آموختگي آنان به صورت فرايندي به مرحله حسابداري نوبت دوم يا كارشناسان پذيرش و ثبت نام و دانش آموختگان رسيده است، به اداره آموزش دانشگاه خودداري فرمايند.

بديهي است همكاران محترم در اين مديريت نيز تلاش خواهند نمود كه ضمن پاسخگويي به تلفن ها، حتي الامكان اقدامات را به صورت روزانه انجام داده تا از نگراني دانشجويان عزيز و نياز آنان به مراجعه حضوري كاسته شود. در اين راستا پلتفرم گفتگوي بر خط اداره نيز راه اندازي شده است و دانشجويان مي توانند سواللات خود را با مراجعه به سايت اداره آموزش مطرح نمايند (edu.um.ac.ir).

قبلا از همكاري معاونت محترم و همكاران گرامي اداره آموزش آن دانشكده كه تاثير بسزايي در موفقيت اين مهم و در نهايت افزايش رضايتمندي بيشتر دانشجويان و همكاران محترم كليه واحدهاي ذيربط خواهد داشت، سپاسگزاريم.