دانشجویان محترم متقاضی ارائه طرح نهایی میبایست ضمن مطالعه"شیوهنامه تحویل مدارک طرح نهایی کارشناسی مهندسی معماری"مندرج در سايت دانشكده، فرم"درخواست قضاوت طرح نهایی" رشته‌ معماری را از لینک‌ http://faru.um.ac.ir/index.php/fa/2020-09-08-08-17-39 دریافت و بطور کامل و دقیق تکمیل کرده و به امضاي استاد محترم راهنما برسانند. لازم به ذكر است كه دانشجويان گرامی موظف هستند علاوه بر ارسال مدارك در سامانه vu ، به صورت حضوري نيز مدارك را روز دوشنبه هفده بهمن ماه ۱۴۰۱ (تا ساعت ۱۲) تحويل نمايند.

ارسال "فرم درخواست قضاوت طرح نهایی" به ایمیل

 

تا ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه ۱۰ / ۱۱ / ۱۴۰۱

تحویل مدارک طبق فرمت خواسته شده در سامانه vu

از روز شنبه ۱۵ / ۱۱ / ۱۴۰۱تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه۱۶/ ۱۱ / ۱۴۰۱

تحویل حضوری مدارک بر اساس شیوه نامه های گروه­های معماری و شهرسازی و امضای لیست توسط شخص دانشجو

تا ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه ۱۷ / ۱۱ / ۱۴۰۱

 

 

  • همچنیندانشجویان محترم متقاضی ارائه گزارش کارآموزی میبایست در بازه زمانی ۱۵ الی ۱۷ بهمن ماه۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۱۱/۱۵ الی ۱۴۰۱/۱۱/۱۷) گزارش مربوطه از درس کارآموزی را تا ساعت ۱۲ به دفتر گروه معماری تحویل دهند.

  

                                                                                                    با آرزوی موفقیت برای شما