کارگاه مستندنگاری میراث مدرن با هدف برداشت برج آب مشهد و تهیه پرونده ثبتی اولیه با همکاری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد و دوکومومو ایران (نهاد بین‌المللی مستندنگاری و حفاظت از آثار معماری مدرن و معاصر) در خرداد ۱۴۰۰ در محله نواب مشهد برگزار شد.

این کارگاه با حضور پنج دانشجوی رشته مهندسی معماری با هدایت آقای مهندس هدایت گواهی و خانم مهندس نازنین حاج زوار، و نظارت آقای دکتر پارسا پهلوان، عضو هیات علمی گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی، با هدف مستندنگاری دقیق برج آب مشهد صورت پذیرفت و شرکت کنندگان نائل به دریافت گواهی از نهاد دوکومومو گشتند.

برج های آب، ابنیه ای خدماتی- صنعتی بوده اند که در دهه چهل شمسی، پیش از عملیات لوله گذاری آب شرب شهری و پس از فزسودگی حوض انبارها، کارکرد بسیار داشته اند. این ابنیه آجری هشت ضلعی، به وسیله موتور برقی، آب چاه را به منبع فلزی بالای برج رسانده و سپس به وسیله دو یا چند شیر فشاری آب آشامیدنی محلات را فراهم می آورده اند.

 
  d1  
 

کلاس اصول مرمت و حفاظت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد، موضوع تغییر کاربری یکی از برج های آب مشهد را با همکاری مسئول مشاوران شهرداری ثامن مشهد، در شهریور ۱۴۰۱ در قالب نمایشگاه عمومی ارائه خوهد نمود و پروژه برگزیده، به جایزه نقدی و امکان سنجی اجرا نائل خواهد گشت.

 
  d2