rahshahrsazi1401

 

در مورخ 23 تیر ماه 1401 در حاشیه برگزاری آزمون طراحی معماری سازمان نظام مهندسی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد، آقای دکتر هاشم شریعتمدار رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد با آقای مهندس عباس یوسف زاده مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی دیدار نمودند.

در این دیدار مباحثی پیرامون همکاری بیشتر بین دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد و اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی بررسی شد.