تقدير از برگزيدگان سي و پنجمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي با حضور رئيس جمهور، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكي، معاونت علمي رياست جمهوري در روز ۱۶ اسفند ماه، در محل سالن اجلاس سران صورت پذيرفت. 

طرح عضو هيات عملي گروه معماري دانشگاه فردوسي مشهد، آقاي دكتر پارسا پهلوان با موضوع «طراحي مصالح مرمتي ميراث فرهنگي اقليم خشك» در بخش پژوهش كاربردي جشنواره بين المللي خوارزمي سي و پنجم نائل به دريافت جوايز، لوح تقدير رياست جمهوري، وزير علوم و تنديس جشنواره گشت

kh1

 

kh3

kh2