دانشجویان محترم متقاضی ارائه طرح نهایی میبایست ضمن مطالعه "شیوهنامه تحویل مدارک طرح نهایی کارشناسی مهندسی معماری "و "شیوهنامه تحویل مدارک طرح نهایی کارشناسی مهندسی شهرسازی"  مندرج در سايت دانشكده، فرم"درخواست قضاوت طرح نهایی" رشته‌های معماری و شهرسازی را به ترتیب از لینک‌های http://faru.um.ac.ir/index.php/fa/2020-09-08-08-17-39 و http://faru.um.ac.ir/index.php/fa/2020-11-26-09-10-52 دریافت و بطور کامل و دقیق تکمیل کرده و به امضاي استاد محترم راهنما برسانند. لازم به ذكر است كه دانشجويان گرامی موظف هستند علاوه بر ارسال مدارك در سامانه vu ، به صورت حضوري نيز مدارك را روز شنبه بيست و سوم بهمن ماه 1400 ( تا ساعت 12) تحويل نمايند.

خواهشمند است به زمانهاي تحویل دقت نمایید. زمانهاي مذکور تمدید نخواهد شد.

ارسال "فرم درخواست قضاوت طرح نهایی" به ایمیل

 

تا ساعت 12 ظهر چهارشنبه 13 / 11 / 1400

تحویل مدارک طبق فرمت خواسته شده در سامانه vu

از پنج شنبه 21 / 11 / 1400 تا ساعت 24 جمعه 22 / 11 / 1400

تحویل حضوری مدارک بر اساس شیوه نامه های گروه های معماری و شهرسازی و امضای لیست توسط شخص دانشجو

تا ساعت 12 ظهر شنبه 23 / 11 / 1400