• در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802258 و برای دریافت اطلاعات در خصوص دوره با شماره 38806820 تماس بگیرید.
  • هزینه ثبت نام آزاد 15.000.000 ریال، هزینه ثبت نام خانواده دانشگاه فردوسی 12.000.000 ریال می باشد.
  • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد.
  • مهلت ثبت نام تا 22 آبان ماه می باشد.
R400