دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد در اولین دوره مسابقات طراحی حجم و نمای ساختمان افتخارآفرینی کردند و به مقام اول و دوم این مسابقه نایل شدند. مسابقات طراحی حجم و نمای ساختمان به همت معاونت اقتصادی شهرداری مشهد و با حضور دانشجویان دانشگاه های سطح شهر مشهد در مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ برگزار شد.

در این دوره از مسابقات آقای محمد علیزاده مفتخر به کسب رتبه اول و خانم ها عطیه صبوری و فاطمه برات زاده  مفتخر به کسب رتبه دوم شدند.

alizadeh

baratzadeh sabouri