اطلاعيه

با سلام و عرض تبريك به دانشجويان نو ورود معماري و شهرسازي

شروع كلاس‌هاي مقطع كارشناسي در نيمسال اول تحصيلي 1401-1400، از روز شنبه 17 مهر ماه خواهد بود. لازم است دانشجويان محترم (ساكن مشهد يا دانشجوياني كه برايشان مقدور است)، راس ساعت 8:30 با رعايت كليه پروتكل‌هاي بهداشتي در دانشكده حضور يابند. در صورت عدم امكان مراجعه حضوري، دانشجويان مي‌بايست بصورت مجازي(با گزينه ميهمان) و بر اساس جداول زير در كلاس‌ها شركت نمايند.

لیست دروس دانشجویان ورودی جدید 1400-1401

مقطع کارشناسی شهرسازی

نام درس

استاد

روز کلاس

ساعت کلاس

آدرس لینک

بیان معماری (گروه 1)

کامیار انزوایی

شنبه

8-12

https://webinar2.um.ac.ir/course-220238

جغرافیای شهری(گروه1)

حسین معروفی

شنبه

14-16

https://webinar2.um.ac.ir/course-220240

مبانی شهرشناسی

هومن قهرمانی

دوشنبه

14-16

https://webinar2.um.ac.ir/course-220239

هندسه احجام و پرسپکتیو

فاطمه موسوی­نیا

چهارشنبه

13-17

https://webinar2.um.ac.ir/course-220247

ریاضیات

اعظم رجبی مشهدی

سه شنبه

10-12

https://webinar2.um.ac.ir/course-220241

فارسی عمومی

محمد محمدی

سه شنبه

14-17

https://webinar2.um.ac.ir/course-224802

مهارت های زندگی دانشجویی

مهدی سردار آبادی

دوشنبه

16-18

 

 

لیست دروس دانشجویان ورودی جدید 1400-1401

مقطع کارشناسی معماری

نام درس

استاد

روز کلاس

ساعت کلاس

آدرس لینک

مقدمات طراحی معماری 1 (گروه 1)

دکتر پهلوان

دکتر طلایی

شنبه

8-12

14-20

https://webinar2.um.ac.ir/course-220037

ایستایی (گروه1)

سیامک گل نرگسی

یکشنبه

10-12

https://webinar2.um.ac.ir/course-220038

مصالح ساختمانی(گروه 1)

مریم طلایی

دوشنبه

14-16

https://webinar2.um.ac.ir/course-220040

بیان معماری 1 (گروه 1)

امین جعفری

چهارشنبه

8-12

https://webinar2.um.ac.ir/course-220034

مهارتهای زندگی دانشجویی

زهرا امام زمانی

دوشنبه

10-12

https://webinar2.um.ac.ir/course-224803

فارسی عمومی

نرجس السادات سنگی

سه شنبه

10-13

https://webinar2.um.ac.ir/course-224801