به اطلاع می رساند لازم است  دانشجویان متقاضی تحویل طرح نهایی، جهت تحویل شاسی ها (و ماکت ) از تاریخ شنبه ۲۰ شهریور تا ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۲۲ شهریور به دانشکده اقدام نمایند.