با سلام و درود
احتراما با توجه به این که فرایند تایید پیشنهاده پایان نامه و رساله های دانشجویی توسط کتابخانه مرکزی در حال حاضر با مشکلاتی همراه است و این مشکل فرایندی باعث انتقاداتی از سوی اعضای محترم هیات علمی شده است، به استحضار می رساند این فرایند اصلاح گردیده و قرار است توسط مرکز فاوا پیاده سازی شود. اما از آن جایی که این تغییرات مشخص نیست چه زمانی اعمال شود لذا نکات زیر به منظور سهولت در انجام کار اعلام می گردد:
گردش کار تایید پیشنهاده پژوهش در حال حاضر به شرح زیر است:
1.    ایجاد طرح توسط استاد راهنما یا دانشجو
2.    بررسی و تایید کارشناس پژوهشی دانشکده
3.    بررسی و تایید مدیر گروه
4.    ارسال طرح به کتابخانه مرکزی جهت تایید کد رهگیری ایرانداک
در این مرحله همزمان برای دانشجویان محترم پیامک خودکار ارسال می شود با این مضمون: دانشجوی گرامی پیشنهاده شما به تایید مدیر گروه رسیده است، پیشنهاده خود را در سامانه ثبت پایان نامه/ پیشنهاده پژوهش به آدرس sabt.irandoc.ac.ir ثبت نموده و کد رهگیری را به ایمیل ارسال نمایید.
ایمیل های رسیده به کتابخانه در روزهای کاری بررسی شده و در صورت فقدان هر گونه مشکلی،  پیشنهاده در سامانه ایرانداک و سیستم پژوهشی تایید می گردد.
5.    بررسی و تایید طرح های رسیده به معاونت پژوهشی دانشکده و اتمام فرایند.
نکته:
•    در هر یک از مراحل و در صورت عدم تایید، طرح به استاد راهنما ارجاع شده و فرایند دوباره شروع می شود، ولی متاسفانه این امکان برای کارشناس کتابخانه فراهم نیست و این موضوع سبب شده است تا در رسیدگی تاخیر ایجاد شود.
•    کد رهگیری ثبت پیشنهاده پژوهش در سامانه ثبت ایرانداک یک عدد 7 رقمی است که با عدد 16 شروع می شود که این کد با کد همانندجویی و کد پیشینه پژوهش متفاوت است.
•    چون در برخی از طرح ها در فیلد کد رهگیری ایرانداک عددهای مختلفی مثل کد همانندجویی یا کد پیشینه پژوهش یا کد طرح و ... وجود دارد و در بسیاری از موارد بدون کدر رهگیری است و در برخی از آنهایی هم که کد درست را ارسال کرده اند ممکن است در اطلاعات ثبت شده در ایرانداک مغایرت وجود داشته باشد، پیشنهاده هایی توسط کتابخانه مرکزی بررسی و تایید می شوند که کد رهگیری پیشنهاده پژوهش آن ها به ایمیل کارشناس کتابخانه ارسال شده باشد.
•    ممکن است برخی از دانشجویان، به خصوص دانشجویان غیر ایرانی، به خاطر عوض شدن یا ثبت نشدن شماره تلفن شان در پورتال دانشجویی این پیامک را دریافت نکنند، لذا خواهشمند است به نحو مقتضی به آنها اطلاع رسانی شود.
•    در حال حاضر برخی از دانشجویان با توصیه دیگران یا استاد راهنما کد رهگیری ایرانداک را قبل از تایید طرح توسط مدیر گروه ارسال می کنند که در این صورت نمی توان کاری برای آنها انجام داد.
•    محتوای ایمیل ارسالی به کتابخانه شامل: نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و کد رهگیری ایرانداک باشد.