توجــه

faru fum

به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساند:

ساعات حضور مسئول محترم آموزش (سركار خانم نادري پور) در دانشكده مطابق جدول زير مي باشد:

روز

ساعت

شنبه

10-14

دوشنبه

10-14

سه شنبه

10-14

 

در خارج از اين ساعات و در وقت اداري، از ساعت ۱۴:۳۰ ــ 7:30 سركار خانم حقيقي با شماره تلفن ۳۸۸۰۶۸۴۰  پاسخگوي سوالات آموزشي شما خواهند بود.

معاونت آموزشي دانشكده معماري و شهرسازي