به استحضار مي‌رساند با عنايت به قرار گرفتن شهرستان مشهد در وضعيت نارنجي از لحاظ شيوع بيماري كرونا از تاريخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ و با توجه به بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ سازمان اداري و استخدامي كشور، محدوديت حضور كاركنان با حفظ رعایت پرتکل های بهداشتی دانشکده حذف گردیده و حضور ارباب رجوع با رعایت پرتکل های بهداشتی با هماهنگی جهت انجام امور اداری بلا مانع است.