با توجه به برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه جهت اطلاع از نتیجه پیشنهاده های پایان نامه خود با شماره ۳۸۸۰۶۸۴۰ تماس بگیرید. دانشجویانی که اصلاح گرفتند حداکثر تا ۲۸ آذر ماه فرصت دارند تا اصلاحات را انجام داده و مجدد جهت طرح در جلسه به ایمیل              ارسال نمایند.