به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد معماری و طراحی شهری می رساند: امور و مراحل مربوط به بخش پژوهش (پایان نامه) خود را با سرکار خانم حقیقی، کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده، از راه های ارتباطی ذیل پیگیری نمایید.

تلفن : ۳۸۸۰۶۸۴۰ -۰۵۱

پست الکترونیک :