faru fumدانشجویان جدید الورود اعم از کسانی که ثبت نام نموده و یا کسانی که تا کنون ثبت نام ننموده اند (به صورت مهمان Guest (لازم است روز شنبه مورخ ۱۷ آبان ۹۹ در کلاس های مجازی به شرح و نشانی الکترونیک ذیل شرکت نمایند.

ردیف

رشته

عنوان درس

زمان

استاد

نشانی الکترونیک

۱

معماری

مقدمات معماری یک

8-18

جناب آقای دکتر طاهری، جناب آقای دکتر پهلوان

https://webinar4.um.ac.ir/course-206892

۲

شهرسازی

بیان معماری

10-14

جناب آقای مهندس انزوایی

https://webinar4.um.ac.ir/course-207136

۳

شهرسازی

جغرافیای شهری

14-16

جناب آقای دکتر معروفی

https://webinar4.um.ac.ir/course-209369

 

  • دانشجویان لازم است از طریق نرم افزار adobe connect با نشانی بالا وارد کلاس شوند .
  • در صورت هرگونه مشکل لطفا با شماره ۳۸۸۰۶۸۲-۰۵۱ با آقای مهندس رحیمی تماس بگیرید.