نخستين كمپ مستند نگاري ميراث معماري مدرن در محل انبار شماره 1 شركت نفت در مشهد با همكاري دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه فردوسي مشهد و دوكوموي ايران (نهاد بين‌المللي مستندنگاري و حفاظت از آثار معماري مدرن و معاصر) و با حمايت سيپا (كميته بين المللي مستند سازي ميراث فرهنگي) و مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در حال برگزاری است.

آموزش مستندنگاري ميراث فرهنگی به روش های مدرن و فتوگرامتریک، از تلاش های دانشکده معماری و شهرسازی برای تقویت مهارت آموزی روزآمد به دانشجویان معماری و تلاش برای ثبت و شناخت میراث معماری مدرن و تاریخی است. نیاز به مستندسازی میراث معماری مدرن و بومی، سایت های باستان شناسی و میراث طبیعی در ایران و کشورهای همسایه به روش مدرن، تجهیز اعضا هیات علمی و دانشجویان به این دانش را هدفمند می نماید. مستندنگاری بنای صد ساله و برخی ابزار مرتبط با تاریخ صنعت نفت ایران در برداشت انبار شماره یک شرکت نفت، گامی مهم در ارزش گذاری به میراث صنعتی و مدرن ایران به شمار می رود. در این کمپ آموزشی، برداشت و مستندنگاری همه مدارك با پرنده هدایت پذیر از دور، دیجیتال سازی مدارک معماری براي مدلسازي اطلاعات ساختمان ميراث مدرن BIM، آشنایی با مدل سازي سه بعدي و انرژي ساختمان، ديجيتال سازی نماهای پانوراميك  و ارائه  مدارك فني همراه با بيان هنري در قالب نمايشگاه آنلاين انجام مي پذيرد.

برگزاري اين كمپ به مدت 4 روز از 5 الي 8 آبان ماه 99 در محل انبار شركت نفت و دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه فردوسي مشهد در سه بخش برداشت (حضوري)، مستندنگاري (حضوري و مجازي) و اختتاميه و اهدا گواهي (حضوري/مجازي) با حضور اساتيد متخصص در حوزه ديجيتال سازي و برداشت فوتوگرامتريك از میراث معماری و 7 دانشجوي دانشگاه فردوسي از مليت هاي ايراني، افغان و عراقي صورت مي گيرد.

در مراسم اختتامیه این کمپ در روز 8 آبان، آقای استراتوس استیلیاندیس ریاست كميته بين المللي مستند سازي ميراث فرهنگي و دبیر دوکوموموی ایران سخرانی آنلاین خواهند داشت و گواهی معتبر به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.

m1 m3 m2