photo 2020-10-13 18-18-41

نخستین کمپ بین المللی مستندنگاری میراث معماری مدرن در ایران در روزهای ۵ الی ۸ آبان با همکاری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد، دوکومومو ایران (نهاد بین المللی مستندنگاری و حفاظت از آثار معماری مدرن و معاصر) و مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت در شهر مشهد برگزار خواهد شد. موضوع این کمپ، مستندنگاری انبار شماره یک شرکت نفت مشهد است که قدمت صد ساله ودرهم‌تنیدگی آن با تاریخ صنعتی شدن مشهد و ایران، ثبت اطلاعات وضع موجود آن مجموعه را بسیار با اهمیت می‌نمایاند.

با توجه به شرایط پاندمیک موجود، این کمپ با تعداد محدودی از شرکت کنندگان و مدرسانی از حوزه های مستندنگاری دیجیتال، مدل سازی اطلاعات ساختمان و معماری و مرمت از ملیت های گوناگون آغاز به کار خواهد کرد. این کمپ در دو بخش برداشت مدرن (هوایی-زمینی) و بخش ارائه و دیجیتال سازی در محل انبار شماره یک شرکت نفت و دانشگاه فردوسی مشهد با ترکیب شیوه های آموزش حضوری و مجازی انجام خواهد پذیرفت.