Dr Habibi

 

با کمال تاسف و تألم از درگذشت جناب آقای دکتر سید محسن حبیبی استاد فقید دانشگاه تهران مطلع شدیم. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد ضمن قدردانی از خدمات علمیِ ارزشمند ایشان به جامعه دانشگاهی و حرفه ای، با تأثر عمیق فقدان این استاد برجسته را محضر خانواده سوگوار آن مرحوم و جامعه دانشگاهی تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن استاد دانشور علو درجات مسئلت دارد.