4th Biennal Poster

چهارمین دوسالانه‌ی معماری و شهرسازی ایران(1399)

چــــرا دوســــالانــــه؟!  
قرار است چگونه در کنار یکدیگر زندگی کنیم؟
دنیا چالش‌های جدیدی را پیش روی معماران قرار داده است، ما بدنبال معمارانی هستیم تا با همکاری یکدیگر راه‌حلی برای مواجهه با این چالش‌ها پیدا کنیم. مانیفست بینال ونیز
این بینال از ایده‌های آوانگارد، مصالح، تکنولوژی و فعالیت‌ها رونمایی می‌کند و مانند انجمنی در معماری باعث ایجاد روابط، همکاری با دیگران و درگیر کردن عموم مردم در مسائل و دغدغه‌ها در این زمینه می‌شود. همچنین این بینال به دنبال شاهکارهایی در زمینه‌ی صنعت نیز است.
از بسیاری از جهات این بینال به مثابه‌ی یک عکس فوری در یک لحظه از زمان عمل می‌کند؛ مجموعه‌ای از ایده‌ها درباره‌ی مسائلی که امروزه معماران با آن مواجه‌اند.
برگزارکنندگان بینال بر این عقیده‌اند که این رویداد از عموم مردم دعوت می‌کند تا از راهی جدید و غیر منتظره درگیر معماری شوند و درباره‌ی آن فکر کنند، و در بحثی جهانی که به آینده‌ی این رشته می‌پردازد شرکت کنند. مانیفست  بینال شیکاگو
 اگر هدف غایی برگزاری مسابقات معماری در حلقه‌ی حرفه‌ای معماران، به قضاوت گذاردن پروژه‌ها و در نهایت، شناسایی پروژه‌های برتر بر مبنای مجموعه معیارهای تعیین‌شده توسط هیئت برگزارکننده‌ی مسابقات و همچنین هیئت داوران "قضاوت"  باشد، به نظر می‌رسد که هدف نهایی دوسالانه‌ی معماری با توجه به فاصله‌ی زمانی بین برگزاری دوره‌ها که زمان کافی برای تولید معماری را مهیا می کند، نه معرفی پروژه‌های برتر، که تشخیص پتانسیل‌های جریان‌سازی در پروژه‌هایی است که در صورت رسانه‌ای شدن، امکان تأثیرگذاری در نسل جدیدی از پروژه‌های معماری که تا دوره‌ی بعدی دوسالانه، تعریف، طراحی و ساخته خواهند شد را دارند. چنین گفتمانی درون‌رشته‌ای در چهارچوب دوسالانه، امکان تبیین مجموعه معیارهای نقد معماری را در طی دوره‌های مختلف دوسالانه ایجاد خواهد کرد. نقد حرفه‌ای معماری در صورت عدم وجود یک نظام مدون و دارای انضباط، امکان بروزرسانی خویش را به‌عنوان فعالیتی متأثر از تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از دست خواهد داد. در مقابل، نقد جریان‌ساز، می‌تواند خود، قوه‌ی محرکه‌ی بروزرسانی نظامی مدون و دارای انضباط باشد.
با توجه به تبیین هدف نهایی و کلی این رویداد در اولین دوسالانه‌ی ملی معماری و شهرسازی ایران توسط اساتید محترم معماری و هیئت داوران وقت ( 1393) به شرح بالا که به تفصیل در فصلنامه‌ی هنر معماری 34 تماما منتشر گردیده ، دبیرخانه‌ی دائمی دوسالانه در نظرسنجی از هیئت محترم داوران و مسئولین علمی، اجرایی در این دوره نیز اقدام به تبیین بخش‌های مختلف دوسالانه از جمله نشان دکتر علی اکبر صارمی، جزئیات  معیارهای بخش مسابقه و همچنین نقد معماری و معیارهای نقد جریان‌ساز و قضاوت بر مبنای پتانسیل جریان‌سازی کردند که تدوین این معیارها، پایه و اساس روش حاکم بر جلسات داوری چهارمین دوسالانه‌ی ملی معماری و شهرسازی ایران را شکل خواهند داد.
این رویداد در سه بخشِ سومین نشان دکتر صارمی(مسئولیت‌های اجتماعی)، جایزه‌ی پروژه‌های معماری و شهرسازی و جایزه‌ی ملی نقد برگزار خواهد شد.
اعضای هیئت محترم داوران به ترتیب الفبا:
  هیئت محترم داوران بخش پروژه‌ها  :
1. مهرداد ایروانیان
2. وحید قبادیان
3.    مرتضی صدیق
4. عبدالرضا محسنی
5. شهاب الدین ارفعی
6. گیسو حریری
7. مژگان حریری
8. مرجان فرضیان
9. حامد کامل نیا

هیئت محترم  داوران جایزه‌ی ملی نقد معماری:
1. علی اکبری
2. سیامک پناهی
3. امیر فرج الهی راد
4. مهشید معتمد
5. کاوه منصوری  
6.    محسن نوروزوند
7- مرتضی نیک فطرت

آخرین مهلت ارسال آثار ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با ارسال آثار بصورت آپلود و معیارها به وبسایت aoa.ir مراجعه نمایید.