قابل توجه دانشجویان متقاضی فارغ التحصیلی

دانشجویان گرامی لطفا جهت تحویل سی دی و پایان نامه روزهای شنبه و سه شنبه به دانشکده مراجعه نمایند.