نشست تخصصی «کاوش در میراث ایران» با حضور ایران شناس و باستان شناس شهیر ایتالیایی، پیرفرانچسکو کالیری در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. این رویداد به دعوت و میزبانی دانشکده معماری و شهرسازی، با حضور اساتید و دانشجویان معماری، تاریخ، شهرسازی و باستان شناسی دانشگاه های خراسان رضوی و مسئولین و کارشناسان میراث فرهنگی برگزار شد.
پروفسورکالیری، سخنان خود را با داستان آشنایی خود با ایران آغاز نمود و به تبیین ۱۵ سال کاوش و فعالیت باستان شناسانه اش در میراث باستانی ایران پرداخت. این استاد تمام دانشگاه بلونیا ایتالیا، به عنوان رییس تیم مشترک «ایتالیایی-ایرانی» باستان شناسی در پارسه، به معرفی اجمالی فعالیت های حفاظتی و مرمتی این تیم اشاره نمود. تشریح الگوی معماری مسکونی در دوران پیش از اسلام و کاوش های اخیر محدوده تخت جمشید و الگوی شهرسازی در فیروزآباد، از جمله مسایل طرح شده در نشست تخصصی بودند. همچنین ضرورت توجه به نگاه بین رشته ای و چند رشته ای برای شناخت و تحلیل روزآمد میراث باستانی ایران از جمله نتایج این نشست بود.  با توجه به توضیحات رییس انجمن ایران‌شناسان اروپا (۲۰۱۵-۲۰۲۰ ) و توضیح کاوش های انجام‌ شده و در حال انجام در استان فارس، ضرورت نگاه جدی تر به میراث خراسان بزرگ و امکان سنجی بررسی بیشتر مسایل این حوزه از جمله موضوعاتی بود که در پایان نشست توسط متخصصان مطرح شد.

1

2

3

4

5

6

 a