برگزاری مسابقه طراحی محوطه مهد کودک دانشگاه فردوسی مشهد در کلاس طرح ۳ معماری در روز شنبه ۹۳/۱/۲۳ در دانشکده معماری, شهرسازی و هنر اسلامی برگزار شد که ۱۴ طرح مختلف ارائه شد

جناب آقای دکتر کامل نیا معاونت محترم دانشکده معماری , شهرسازی و هنر اسلامی و جناب آقای دکتر امین یزدی ریاست محترم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و مسئولین مهد کودک دانشگاه و اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشکده معماری , شهرسازی و هنر اسلامی از طرح ها بازدید نموده  و نقطه نظرات خود را بیان نمودند

گفتنی است که داوری مسابقه در حال انجام است و داوران در حال بررسی طرح ها هستند لازم به ذکر است طرح برتر مسابقه اجرایی خواهد شد

DSC 0013 

 DSC 0014