• قابل توجه دانشجویان عزیز، زمان تحویل حضوری کلیه پروژه‌‌ها از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ خواهد بود.

تاریخ

درس

استاد

مقطع تحصیلی

مکان

 

۱۴۰۳/۰۳/۲۹

درک و بیان محیط شهری

دکتر بحرینی

کارشناسی

سامانه  VU

 

مبانی نظری معماری

دکتر طاهری

کارشناسی

جلسه امتحان

 

مدیریت و تشکیلات کارگاهی

دکتر جلائیان

کارشناسی

جلسه امتحان

 

۱۴۰۳/۰۴/۰۳

حقوق و قوانین شهری

دکتر قلندریان

کارشناسی

جلسه امتحان

 

۱۴۰۳/۰۴/۰۴

اصول مرمت و حفاظت

دکتر پهلوان، مهندس حاج زوار

کارشناسی

جلسه امتحان

 

۱۴۰۳/۰۴/۰۶

کارگاه معماری و ساخت

دکتر طلائی

کارشناسی

آتلیه ۲

 

۱۴۰۳/۰۴/۰۷

زیبایی شناسی شهری

دکتر دانشپور

کارشناسی ارشد

کلاس ۹ ارشد

 

۱۴۰۳/۰۴/۰۹

متره و برآورد

دکتر اسدی

کارشناسی

آتلیه ۶

 

مباحثی در برنامه ریزی معماری

دکتر مطلبی

کارشناسی ارشد

کلاس ۱۰ ارشد

 

۱۴۰۳/۰۴/۱۰

سمینار

دکتر بحرینی

کارشناسی ارشد

سامانه  VU

 

۱۴۰۳/۰۴/۱۱

طراحی فضاهای شهری

دکتر کریمانی

کارشناسی

آتلیه ۵

 

۱۴۰۳/۰۴/۱۲

بیان معماری ۲

مهندس حسین­زاده، مهندس توکلی

کارشناسی

آتلیه ۳

 

مسکن شهری

دکتر موسوی  نیا

کارشناسی

دفتر گروه شهرسازی

 

۱۴۰۳/۰۴/۱۴

شناخت و تحلیل فضاهای شهری

دکتر قهرمانی

کارشناسی

دفتر گروه شهرسازی

 

۱۴۰۳/۰۴/۱۶

طراحی معماری ۱

دکتر حقیر، دکتر پهلوان

کارشناسی

آتلیه ۲ 

 

۱۴۰۳/۰۴/۱۷

مقدمات طراحی معماری ۲

دکتر موسوی‌نیا، مهندس غلامی

کارشناسی

آتلیه ۳

 

۱۴۰۳/۰۴/۱۸

معماری اسلامی ۱

دکتر حسینی، مهندس حاج زوار

کارشناسی

سامانه VU

 

مبانی طراحی محیطی

دکتر مطلبی

کارشناسی

دفتر گروه معماری

 

طرح معماری ۵

دکتر حسینی

کارشناسی

آتلیه ۵

 
   

کارگاه شهرسازی ۳

دکتر دانشپور

کارشناسی

آتلیه ۴

 

کارگاه شهرسازی۵

دکتر کریمانی

کارشناسی

آتلیه ۶

 

مبانی طراحی ۱

دکتر علیخانی

کارشناسی

آتلیه ۲

 

کارگاه طراحی شهری ۲

دکتر معروفی

کارشناسی ارشد

کلاس ۹ ارشد

 

۱۴۰۳/۰۴/۱۹

کارگاه شهرسازی ۱

دکتر قهرمانی

کارشناسی

دفتر گروه شهرسازی

 

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

طراحی معماری ۳

دکتر سرعلی، مهندس نیکوقدم

کارشناسی

آتلیه ۲

 

روش تحقیق در طراحی معماری

دکتر موسوی نیا

کارشناسی ارشد

کلاس ۱۰ ارشد

 

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

طرح معماری ۵

دکتر طاهری

کارشناسی

آتلیه ۳

 

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

طرح معماری ۱

دکتر کامل نیا- مهندس روپوش

کارشناسی ارشد

آتلیه ۱۰