*** زمان تحویل حضوری کلیه پروژه‌‌ها از ساعت ۱۱ لغایت ساعت ۱۳ خواهد بود.

تاریخ

درس

استاد

مقطع تحصیلی

مکان

۱۴۰۲/۱۱/۱

طراحی شهری در مناطق بلاخیز

دکتر بحرینی

کارشناسی ارشد

کلاس ۹ ارشد

۱۴۰۲/۱۱/۷

فرآیند و روش های طراحی

دکتر کامل نیا

کارشناسی ارشد

کلاس ۱۰ ارشد

اندیشه ها و نظریات طراحی شهری با رویکرد اسلامی

دکتر اهری

کارشناسی ارشد

کلاس ۹ ارشد

۱۴۰۲/۱۱/۸

معماری بومی

دکتر سرعلی، مهندس حاج زوار

کارشناسی

آتلیه ۴

مبانی نظری طراحی شهری

دکتر بحرینی، مهندس­علیخانی

کارشناسی ارشد

کلاس ۱۰ ارشد

روش ها و فنون طراحی شهری

دکتر بحرینی، مهندس­علیخانی

کارشناسی ارشد

کلاس ۱۰ ارشد

روش تحقیق پیشرفته

دکتر قلندریان

کارشناسی ارشد

کلاس ۹ ارشد

۱۴۰۲/۱۱/۹

معماری منطقه ای

دکتر  طاهری

کارشناسی ارشد

کلاس ۱۰ ارشد

مبانی و روش­های طراحی شهری

مهندس­علیخانی، مهندس­جلالی

کارشناسی

آتلیه ۶

۱۴۰۲/۱۱/۱۰

طراحی فنی

دکتر وفامهر

کارشناسی

آتلیه ۲

بیان معماری ۱

دکتر طلایی

کارشناسی

آتلیه ۵

اسکیس

مهندس حسین زاده، مهندس توکلی

کارشناسی

آتلیه ۳

۱۴۰۲/۱۱/۱۱

مقاومت مصالح

دکتر گل نرگسی

کارشناسی

آتلیه ۶

تاسیسات الکتریکی

دکتر صفری فارمند

کارشناسی

دفتر گروه معماری

مبانی و روشهای برنامه­ریزی شهری

دکتر قلندریان/مهندس سلطانی

کارشناسی

آتلیه۴

۱۴۰۲/۱۱/۱۲

تاسیسات و زیرساختهای شهری

دکتر کریمانی

کارشناسی

آتلیه ۵

بیان معماری ۳

مهندس نیکوقدم، مهندس درویشی

کارشناسی

آتلیه ۲

۱۴۰۲/۱۱/۱۴

اقلیم و پایداری محیطی

دکتر پوردیهیمی/ دکتر سرعلی

کارشناسی ارشد

دفتر گروه معماری

انسان و نظریه طراحی

دکتر پوردیهیمی/ دکتر موسوی نیا

کارشناسی ارشد

دفتر گروه معماری

مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری

دکتر کریمانی

کارشناسی

آتلیه ۵

طرح معماری ۲

دکتر حقیر، دکتر پهلوان

کارشناسی ارشد

کلاس ۱۰ ارشد

۱۴۰۲/۱۱/۱۵

مقدمات طراحي معماري ۳

دکتر کامل نیا، مهندس روپوش

کارشناسی

آتلیه ۳

کارگاه طراحی شهری ۱

دکتر قهرمانی

کارشناسی ارشد

کلاس ۹ ارشد

۱۴۰۲/۱۱/۱۶

مهارتهای ترسیمی برای شهرسازان

دکتر موسوی نیا

کارشناسی

آتلیه ۴

کارگاه شهرسازی ۴

دکتر دانشپور/ مهندس جلالی

کارشناسی

آتلیه ۲

۱۴۰۲/۱۱/۱۷

سیستم­ها و سازه­های نوین در معماری

دکتر شریعتمدار

کارشناسی ارشد

دفتر گروه معماری

طراحی معماری ۲

دکتر حسینی

کارشناسی

آتلیه  ۶

طرح نهایی شهرسازی

کلیه اساتید شهرسازی

کارشناسی

سالن اجتماعات

فرایند طراحی در معماری

دکتر کامل نیا

کارشناسی

آتلیه ۵

۱۴۰۲/۱۱/۱۸

طراحی معماری ۴

دکتر طلائی

کارشناسی

آتلیه ۴

مقدمات طراحي معماري ۱

دکتر طاهری

کارشناسی

آتلیه ۲

کارگاه طراحی شهری ۳

دکتر معروفی

کارشناسی ارشد

کلاس ۹ ارشد

بیان تصویری برای شهرسازان

مهندس انزوایی

کارشناسی

آتلیه شیشه ای

کارگاه شهرسازی ۲

دکتر قلندریان

کارشناسی

آتلیه ۳

مبانی طراحی ۲

مهندس­علیخانی/مهندس­طالب­همت

کارشناسی

کلاس ۱۰ ارشد

۱۴۰۲/۱۱/۲۳

طرح نهایی معماری

کلیه اساتید معماری

کارشناسی

آتلیه شیشه ای

                                                                                                                      « با آرزوی موفقیت »