دانشجویان محترم متقاضی اخذ واحد طرح نهایی می­بایست مطابق با جدول زیر، نسبت به تدقیق پروپوزال و اخذ تائید استاد راهنما اقدام نموده و به همراه فرم تصویب طرح نهایی (فرم تک برگی) در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ تا ساعت ۱۲ تحویل گروه معماری نمایند.

ردیف

شماره دانشجويي

نام دانشجو

استاد راهنما

1

9912790047

رضوان طاهری نیا

دکتر کامل نیا

2

9912790229

زهرا علی دادی سلطانقلی

دکتر کامل نیا

3

9922790022

فلح محمدعلی فلح

دکتر کامل نیا

4

9912790183

احمدرضا کفاش

دکتر طاهری

5

9912790150

فاطمه رزمجو

دکتر طاهری

6

991279012

زهرا مدیرشانه چی

دکتر طاهری

7

9922790011

الهه  کاظمی

دکتر حسینی

8

9812790196

رقیه ناظوری زرندی

دکتر حسینی

9

9912790230

مریم مهدی پورجلالی

دکتر حسینی

10

9912790207

زهرا یعقوبی رحمت ابادی

دکتر حسینی

11

9912790069

نگار مومن ابادی

دکتر موسوی نیا

12

9912790218

محدثه تسبیح پورخراسانی

دکتر موسوی نیا

13

4001290860

مهنا سادات جعفریان راد

دکتر موسوی نیا

14

9921107

بنیامین عرفانی مجد

دکتر موسوی نیا

15

9912790058

نیلوفر قندهاریون

دکتر پهلوان

16

9812790072

فاطمه امیری

دکتر پهلوان

17

9912790194

سمیرا سلامی

دکتر طلائی

18

9912790025

فائزه فرودی

دکتر طلائی

19

4001290019

مهدا شوشتری

دکتر طلائی

20

9912790092

راحله شجاعی

دکتر سرعلی

21

9912790105

سارا اسماعیل زاده

دکتر سرعلی

22

9912790081

فاطمه تنها

دکتر سرعلی

23

9912790036

مینو رحیمی نیا

مهندس متولی

24

9912790172

علی زید کاشانی

مهندس متولی

25

9811250

هومن صدیقی نوغانی

مهندس متولی