با سلام و آرزوی سلامتی شما عزیزان

احتراماً، به اطلاع می رساند دانشجویان محترم متقاضی دفاع از طرح نهایی کارشناسی شهرسازی می بایست نسبت به تکمیل فرم قضاوت طرح نهایی و ارائه آن به گروه شهرسازی تا تاریخ  ۱۴۰۲/۶/۲۲ اقدام نمایند.

 تحویل مدارک طرح نهایی طبق  شیوه نامه مندرج در سایت دانشکده روز ۲۶ شهریور ماه  تا ساعت ۱۲ خواهد بود

مدارک مورد تحویل به شرح زیر میباشد:

  • فایل کامل دفترچه بر اساس راهنمای تنظیم گزارش طرح نهایی (آدرس لینک:

http://faru.um.ac.ir/index.php/fa/2016-01-10-07-41-09/2016-04-13-07-05-00/2016-07-12-03-56-56/2016-07-12-04-33-06/2016-07-12-04-35-37  در فرمت pdf در vu بارگزاری گردد و دفترچه چاپ شود.

پوستر A1 در فرمت Pdf (نسخه چاپ شده این پوستر برای برگزاری ژوژمان باید در تاریخ مذکور به گروه آموزشی ارائه گردد.

با آرزوی موفقیت