مطالب

اطلاعيه تحويل طرح نهايی كارشناسی معماری و شهرسازی

اطلاعيه تحويل طرح نهايی كارشناسی معماری و شهرسازی را از اینجاdownload دانلود کنید.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشجويان متقاضي ارائه طرح نهايی كارشناسی معماری، مي‌بايست ضمن مطالعه "شیوهنامه تحویل مدارک طرح نهایی کارشناسی مهندسی معماری" مندرج در سايت دانشكده، نسبت به تحويل مدارك خود در سامانه آموزش مجازی، در تاريخ بيست و يكم و بيست و دوم شهريور ماه 1400 اقدام نمايند.

دانلود فایل لایه باز شیت مبنا - طرح نهایی کارشناسی مهندسی معماری