نمایش # 
دانشكده معماری و شهرسازی به عنوان واحد سبز منتخب سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ انتخاب شد
دعوت به شركت در فراخوان عمومی مسابقه طراحی سردرب ورودی اصلی دانشگاه صنعتی سهند
کتاب نظریه مدرنیته در معماری ایران نوشته دکتر سعید حقیر و دکتر حامد کامل‌نیا اثر برگزیده سومین دوره معرفی کتاب سال دانشگاهی شد.
برگزاری سلسله نشست های: «تأملی در رابطه استاد و شاگردی در آموزش هنرها: معماری»
ابر چالش‌های شهرسازی
دومین نشست از سلسله نشست‌ها با محوریت شهرهای آینده
کنفرانس بین المللی کاربرد پهپاد در حوزه مستندنگاری میراث فرهنگی به میزبانی میراث جهانی تخت جمشید با حضور نهاد های بین المللی و دانشگاه فردوسی مشهد
انتشار کتاب کتاب کرونا ورناداک۲۰۲۰ با همکاری ۱۷ کشور و اعضای دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
دانشکده معماری و شهرسازی برگزار می کند. - رویت کاربردی در معماری Revit Architecture - مجازی - پاییز 1400-386
نخستین همایش ملی الهیات شهر